Modern kommunikációs keret-struktúrák

Magyar értelmezés:

header: fejléc
payload: információs bitek
Generic flow control: általános tulajdonságok
Virtual path identifier: virtuális átviteli út azonosító
Virtual channel identifier: virtuális csatorna azonosító
Cell Loss Priority: cellavesztési prioritás
Header Error Control: fejléc hibajavító bitek
UNI: felhasználótól a hálózat irányába menő forgalom
NNI: hálózattól a felhasználó fele menő forgalom

 

Flag. jelzőbitek
Adress: cím
SAP: belépési pont (hívó azonosítója)
Command Response: válasz a kiadott parancsra
TEI: a hívott fél azonosítója
Control: ellenőrző (estleg hibajavító) bitek
Data: adatbitek

 

Destination. célgép
source: feladó
length: hossz
FCS: keretellenőrző sorozat
I/G: egyéni/csoport cím
U/L: univerzális/helyi cím

 

 

Transaction label: csomag címke
Priority: fontossági sorrend
Source ID: forrás azonosító
Header CRC: fejléc hibaellenőrző kód (ciklikus redundancia kód)
Zero-pad bytes: csupa 0 bitek, hogy a keretben 32-vel osztható legyen a bitek száma

 

Start of frame packet: "keret kezdete" típusú csomag
PID: csomag azonosító
Frame Number: kerer sorszám
CRC: ciklikus redundancia kód (hibaellenőrző bitek)
Token packet: az átviteli mód és irány beállítására szolgál
Data packets: adatcsomag
Handshake packet: a vevő jelzi az adónak, hogy helyesen ment-e át az adat