Számítástechnikai kislexikon

 

1250 - Microsoft Windows kelet-európai karakterkészlete.

3DNow - Multimédia alkalmazások támogatására tervezett processzor utasításkészlet.

4GL - Negyedik generációs programozási nyelv.

8859-2 - ISO szabvány a kelet-európai, többek között magyar, 8 bites karakterkészletre.

A20 - Az Intel processzorok 1Mbájt-os határát megkerülő címvezeték.

AAC - (Advanced Audio Coding) MPEG-4 szabványon alapuló audió tömörítő eljárás.

ActiveX - A Microsoft interaktív technológiáinak gyűjteménye, olyan utasításkészlet amely objektumok használatát vezérli.

Adatbázis - Egyedek, tulajdonságok és kapcsolatok szervezett együttese.

Adatmodell - Véges számú egyedtípus egyenként véges számú tulajdonságtípusának és kapcsolattípusának szervezett együttese.

ADO - (ActiveX Data Object) Adatbázis programok és adatbázis elérést biztosító objektumok csatolója.

ADSI - (Active Directory Services Interface) Microsoft Windows hálózati rendszerben hierarchikus címtárszolgáltatás csatolója az NDS, LDAP felé.

ADSL - (Asymmetric Digital Subscriber Line) Nagysebességű digitális adatátviteli technológia hagyományos vagy ISDN telefonvonalon, 384-1500 kbit/s letöltési és 64-384 kbit/s feltöltési sebességgel.

AGP - (Accelerated Graphics Port) Az alaplap rendszersínjével közvetlen összeköttetésben álló gyorsított, 32 bites grafikus kapu. Sebessége 0.512 - 1,1 Gbájt/s.

AIX - UNIX operációs rendszer IBM számítógépeken megvalósított változata.

ALU - (Aritmetic Logic Unit) Aritmetikai logikai egység. A számítógép központi egységének része, amely aritmetikai és logikai-műveleteket és velük kapcsolatos más műveleteket hajt végre. Rendszerint fixpontos bináris összeadóból, komplementálóból, léptető regiszterből és logikai műveleteket végző részből áll.

ALM - (AppWare Loadable Modul),(Apple Location Manager).

ANSI - (American National Standards Institute) Mai elnevezése az 1918-ban ASA (American Standard Association), majd USASI (United States of America Standard Institute) néven alapított szabványügyi szervezetnek. Alapvető feladata az USA ipari szabványainak kidolgozása. Az USA képviselője az ISO-ban.

API - (Application Programming Interface) Alkalmazásprogramozói csatoló.

Applet - JAVA nyelven írt program web oldalak részére.

APU - (Aritmetic Processing Unit) Társprocesszor, amely a lebegőpontos műveletek gyors elvégzésére képes. Erre elsősorban nagy számítási igényű, grafikus rendszerekben van szükség.

ASCII - (American Standard Code for Information Interchange) Amerikai szabványos információcsere kód. Összesen 128 különféle karaktert (betűket, számokat, különleges és vezérlő karaktereket) ábrázol, egyenként 7 bit + 1 paritásbit használatával. A mikroszámítógépekben a paritásbit alkalmazása helyett további 128 karaktert szoktak definiálni.

ASIC - (Application Specific Integrated Circiut) Alkalmazás specifikus IC.

ATA - (Advanced Technology Attachment) Lásd: IDE.

ATAPI - (AT Attachement Packet Interface) a CD-ROM és szalagos meghajtó közvetlenül a kompatibilis alapkártyára csatlakoztatható.

AT-busz - A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (16 bit/8 MHz, 6 Mbájt/s) és kontroller szabványa (IDE), ahol a vezérlő elektronika a meghajtón található.

ATM - (Asynchronous Transfer Mode) Szabványosított aszinkron multiplexelési és kapcsolási technológia, Gigabit/s átviteli sebességű, kis késleltetésű hálózati információ továbbításra (53 bájtos csomagok, 5 fej, 48 adat).

AVI - Mozgókép-hang állomány formátum, melyet a Microsoft fejlesztett ki.

AZERTY - Francia billentyűkiosztás.

Backbone - (Gerincvezeték) Lokális hálózatokban gerincvezeték, vagy gerinchálózat, amelyik biztosítja a rá kapcsolódó alhálózatok, illetve a közvetlenül rácsatlakoztatott szerverek és más központi erőforrások kapcsolatát.

Baud - A moduláció sebességének mértékegysége, értéke egy jelszintváltás másodpercenként.

BBS - (Bulletin Board System = Hirdetőtábla rendszer) Kommunikációs szoftver, modem segítségével olvashatunk ill., írhatunk információt a partner számítógépén.

BCC - (Blind Carbon Copy) e-mail levélmásolat küldése a címzetten kívül, egy vagy több címre, anélkül, hogy ez utóbbi tudna az eredeti címzettről.

BCD - (Binary Coded Decimal) Binárisan kódolt decimális ábrázolás.

BGA - (Ball Grid Array) Processzor foglalat típusa.

BIOS -(Basic Input Output System) Alapvető rendszerprogram a perifériák kezelésére.

Bit - 1. Bináris rendszerekben a legkisebb ábrázolható adategység. Egy bit, két lehetséges érték egyikét veheti fel, amelyeket általában 0 vagy 1, illetve L vagy H karakterekkel jelölnek. Ezzel összefüggésben az adatok tárolásánál, feldolgozásánál vagy átvitelénél értékegységként használjuk. 2. Az általános információelméletben a bit egy hír információtartalmának egyik mértékegysége. Egy bit az információtartalma két egymást kizáró eseménynél hozott döntésnek.

B/K - Be-, ill. kimenet, periféria csatlakozók (I/O).

Bluetooth - Interfész specifikáció mobiltelefonok, számítógépek, stb. rövid távú vezeték nélküli összekapcsolására. Hatótáv 10 m, sebesség 721 kbájt/s.

BMP - Windows (BitMap) pixelgrafikus adatformátuma.

BNC - Koaxiális kábel csatlakozó.

bps - Információ átviteli sebesség mértékegysége bit/s.

Bridge - (Híd) Berendezés, amely két logikailag azonos protokollt használó, térben és a fizikai megvalósítás szabványában elkülönülő lokális hálózat között továbbítja az információt.

Bubble Jet - Tintasugaras (nyomtató).

Bus (busz) - A számítógépes rendszer egyes elemei közötti adatátvitelre szolgáló több, párhuzamosan futó vezetékből álló rendszer, amelyre a számítógépes rendszer elemei speciális áramkörökön keresztül csatlakoznak. Pl. vezérlő-, címbusz. Jellemzője a bitekben mért szélesség, a sebesség, az egy, illetve kétirányú átviteli képesség és a buszon megvalósítható állapotok száma.

Bájt - 8 bit.

Cache - Operatív tár működését gyorsító tárterület. Kapacitása és elérési ideje lényegesen kisebb az operatív tárénál.

CAD - (Computer Aided Design) Számítógéppel támogatott tervezés.

CAM - (Computer Aided Manufacturing) Számítógéppel támogatott gyártás.

CardBus Card - Továbbfejlesztett PCMCIA szabványú 32 bites, PCI sínes kártya, 3,3 V tápfeszültséggel.

CASE -1. Számítógéppel támogatott programfejlesztő rendszer 2.(Common Application Service Elements) Az OSI modell alkalmazási rétegéhez tartozó, a konkrét alkalmazásoktól független szolgálatok illetve azok szabványai.

CC - (Carbon Copy) e-mail másolat küldése a címzetten kívül, egy vagy több címre, ahol az eredeti címzett is látszik.

CCD - (Charged Coupled Device) Töltéscsatolt képátalakító eszköz.

CCITT - (Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique) Nemzetközi Távíró és Távbeszélő Bizottság nevének rövidítése. A bizottság a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) szerve, amely az ENSZ egyik szakosított szervezete. A CCITT a telefon és adatforgalmazó rendszereket az egész világra kiterjedően koordinálja. Műszaki ajánlásai gyakran nemzetközileg is elfogadott szabvánnyá válnak. Új neve ITU-T.

CD-A - Hang rögzítésére alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 79 perc, 99 szám, 44,1 kHz, PCM.

CDDB - (CD Database) A weben is elérhető hang CD adatbázis, tartalmazza az album címét, a számok címét, szerzőjét, előadóját és időtartamát.

CDFS - CD-ROM fájlrendszere.

CD-I - A PHILIPS cég által kifejlesztett interaktív kompaktlemez kép és hangjelek digitális tárolására. 120 mm, 72 perc VHS, 650 Mbájt, 254 ezer A4, 5500 állókép, 72 perc MPEG. A READY audió is.

CD-R - (CD-Recordable) Egyszer írható CD kompaktlemez, 80 v. 120 mm, 540/650 v. 210 Mbájt.

CDR - Corel Draw vektorgrafikus adatformátum.

CD-ROM - Optikai, csak olvasható digitális kompaktlemez és meghajtó szabványa. 80 v. 120 mm, 650/210 Mbájt.

CD-ROM/XA - Ua. mint CD-ROM, de hangot, grafikus animációt és mozgóképet is tartalmazhat.

CD-S - Ua. mint a CD-A, 80 mm, 21 perc.

CD-V - VHS minőségű kép tárolására alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 6 perc PAL kép és 20 perc hang.

CDTV - (Compact Dynamic Total Vision) Kép- és hangjelek digitális tárolásának és kezelésének rendszere (ISO 9660).

Centronics - interfész, párhuzamos, minimum 12 vezetékes, adatátviteli csatoló eszköz.

CGI - (Common Gateway Interface) Olyan szabvány, amely külső programokat információs szerverekkel (például webszerverek vagy HTTP-szerverek) köt össze.

CGM - (Computer Graphics Metafile) Vektorgrafikus adatformátum.

Chat - Lásd: IRC.

Cilinder - Mágneslemezen az egymás fölött elhelyezkedő lemezfelületek azonos sorszámú sávjai.

CIM - (Computer Integrated Manufacturing) Számítógépes termelésirányítás

CíMbájtusz - Címek továbbítására szolgáló egyirányú busz (sín). A CPU az operatív tár rekeszeit, és az I/O eszközöket ezen keresztül címzi. Szélességétől függ a megcímezhető tárterület mérete (386-osnál ez 32 bit, azaz 4 Gbájt fizikailag címezhető memória).

CIS - (Contact Image Sensor) Lapolvasó érzékelőjének típusa. Egyetlen lapkát használ, egyszerű optikával és világító diódákkal.

CISC - (Complex Instruction Set Computer) Komplex utasításkészletű processzor.

Cluster - A mágneslemez adatterületén a szektorok csoportjának neve, melyeket az operációs rendszer egy egységként kezel.

CMOS - (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Félvezető gyártási technológia.

CNR - (Communication and Networking Riser) Csatlakozó (slot) modem, hálókártya részére.

COM - (Component Object Model) A Microsoft előírása a komponens alapú rendszerekre, amely definiálja az interfész fogalmát, meghatározza egy objektum funkcionalitását, valamint azt a szoftver architektúrát, amelyben a komponensek alkalmazássá kapcsolhatóak össze.

Cookie - Egyes Web szerverek által küldött kódsorozat, mely a kliens számítógépének háttértárolójára kerül és a felhasználó későbbi azonosítására szolgál.

Coprocessor - A CPU-val együttműködő társprocesszor, mely valamilyen célfeladat elvégzésére szolgál. A Társprocesszor nem képes az általános utasítások végrehajtására, csak a CPU-val együtt működőképes. Tipikusak az aritmetikai és az input-output Társ- vagy Koprocesszorok.

CORBA - (Common Object Request Broker Architecture) Objektum orientált technológia szabványa, amely meghatározza, hogy objektumok együttműködési feltételeit.

COSE - (Common Open Software Environment) Nyitott szoftverkörnyezetet (UNIX) támogató szervezet (HP, IBM, Novell, USL, SCO, SUN).

CP852 - (Code Page Latin II) kelet-európai kódtáblázat (lap), mely tartalmazza a magyar ékezetes karaktereket is (MSZ).

CPI - (Character Per Inch) Karakter/coll.

CPU - (Central Processing Unit) Központi (vezérlő egység) processzor. A számítógép azon egysége, amely az utasítások interpretálását és végrehajtását vezérlő áramköröket tartalmazza.

CR - (Carriage Return) Kocsi vissza.

CRC - (Cyclic Redundancy Check) Hibaellenőrző eljárás.

CRM - (Customer Relationship Management) Ügyfelek kiszolgálása informatikai eszközökkel.

CSMA/CD - (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) Vivőérzékelő, többes hozzáférés, ütközésérzékeléssel.

CUA - (Common User Acces) Az SAA felhasználói felület egy ablakos specifikációja.

CWI kód - Magyar ékezetes karaktereket tartalmazó kódkiosztás.

CYMK - Cián, sárga, bíborvörös és fekete alapszínek, melyből a nyomtatók a színes képeket összeállítják.

Daemon - Háttérben futó és folyamatosan "figyelő" program szerver gépeken, mely bizonyos események (pl. hibajelenségek) előfordulásakor lép akcióba; a "mailer daemon" például a hibás címzésű elektronikus leveleket visszaküldi a feladónak.

DAT - (Digital Audio Tape) Digitális mágnesszalagos hangrögzítés ill. információtárolás.

DBMS - (Database Management System) Adatbázis kezelő rendszer.

DCC - (Digital Compact Casette) DAT magnó kazettája.

DCOM - A Microsoft COM olyan kiegészítése, mellyel lehetővé válik elosztott komponens-alapú rendszer létrehozása.

DDE - (Dinamic Data Exchange) Windows alatt, a memóriában levő két vagy több alkalmazás között, valósidejű adatfrissítés valósítható meg.

DDL - (Data Definition Language) Adatleíró nyelv adatbázis-kezelésben.

DDR - (Double Data Rate) Kétszeres adatsebességű SDRAM.

DEMON - (Disk and Execution MONitor) Program, amely a háttérben, láthatatlanul dolgozik.

DES - (Data Encryption Standard) Nyolc input bájtot nyolc output bájtra képező, az USA-ban kifejlesztett blokkos rejtjelező algoritmus. Kulcsmérete 56 bit.

Device driver - Eszközmeghajtó, az operációs rendszer azon részei, melyek a programok részére elérhetővé teszik a számítógépben a hardvereszközöket.

Dhrystone - Egész számokkal dolgozó, sebességmérő tesztprogram.

DHTML - (Dynamic Hypertext Markup Language) a HTML kiterjesztése olyan új elemekkel, melyek a weboldalak tartalmának mozgalmasabbá tételét szolgálják (pl. mozgó feliratok, animációk), így nincs szükség a lassabb Java vagy ActiveX programokra.

Dialer - Segédprogram a modemes kapcsolat felépítésére.

Dial-up - Távoli számítógép felhívása és az online kapcsolat létrehozása, jellemzően kapcsolt vonalas telefonhálózaton keresztül modemmel.

DIMM - (Dual In-Line Memory Modul) Memóriamodul, 168 érintkezős.

DIP - (Dual In-line Package) IC tokozási mód ill. ilyen felépítésű kapcsolósor.

DirectX - Microsoft grafikus és játék programok futtatásához szükséges hardverfüggetlen, komponens alapú multimédia library, környezet.

Dithering - Színek szimulálása olyan rendszerekben, amelyek kevesebb színt tudnak ábrázolni, mint ahányból a megjeleníteni kívánt kép áll.

DivX - MPEG-4-es tömörítést használó AVI videó formátum.

DLL - (Dynamic Link Library) Program futása közben behívható modul, mely egységesített rutinokat tartalmaz.

DML - (Data Manipulation Language) Adatkezelő nyelv adatbázishoz.

DMA - (Direct Memory Access) Adatátviteli eljárás, amely lehetővé teszi adatok közvetlen cseréjét az operatív memória és a periféria között anélkül, hogy a központi vezérlőegység beavatkozását igénybe venné. Ellentéte a PIO.

DNS - (Domain Name System) Tartománynév rendszer, tartományneveket IP-címekké átalakító Internetes szolgáltatás.

DPI - (Dots Per Inch) Pont/coll felbontás.

DPMI - (DOS Protected Mode Interface) Processzor DOS védett modú üzeme.

Draft - Vázlat minőségű nyomtatás (Piszkozat).

Drag & Drop - Kijelölés és mozgatás egérrel.

Drag & Plot - Húzz és rajzolj, egérrel grafika becsúsztatása.

DRAM - (Dynamic RAM) Olyan olcsó memória melynek elérési ideje hosszabb a RAM-énál és állandó frissítést igényel. Bitenként egy tranzisztort és egy kondenzátort tartalmaz.

DRW - Micrografx, Charisma vektorgrafikus adatformátuma.

DSL - (Digital Subscribe Line) Digitális nagysebességű (8 Mbájtps) telefonátvitel.

D-SUB - Tűs csatlakozó típuscsalád (9, 15, 25 vagy 37 pólussal).

DTP - (DeskTop Publishing) Kiadványszerkesztés.

DVD - (Digital Versatile Disc) Nagy kapacitású CD-ROM lemez. Két oldalán, két rétegben összesen 17 Gbájt információ tárolható rajta.

DVI - Digitalis videó csatlakozófelület, mely az R Gbájt csatolót váltja fel.

DXF - AutoCAD szabványos vektorgrafikus adatformátuma.

Dvorak - Különleges, többnyire az USA-ban használt billentyűkiosztás.

EAN kód - (European Article NuMbájter Code) Árucikkek azonosítására használt, 8 vagy 13 jegyű vonalkód szabványa.

EBCDIC kód - Főleg nagyszámítógépes rendszerekben használt 8 bites kódkészlet, betűk, írásjelek és vezérlőkarakterek kódolására.

ECDL - Európai Számítógép-használói Jogosítvány.

EDI - (Electronic Data Interchange) Elsősorban üzleti, pénzügyi információk - pl. számlák - biztonságos átvitele hálózatokon. Az ilyen alkalmazások külön protokollokat igényelnek.

EDODRAM - (Extended Data Output DRAM) 35 ns-os RAM, nem kell frissíteni, vezérlését az Intel Triton chip támogatja.

EIDE - (Enhanced IDE) Továbbfejlesztett IDE Winchester kontroller szabvány.

EISA - (Extended Industry Standard Architecture) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) szabványa, 32 bit/8 MHz, 32 Mbájt/s.

E-MAIL - Elektronikus, azaz számítógépes levél. Levelek közvetítése számítógép-hálózatok által.

EMF - (Enhanced Metafile Spooling) A Windows 95 nyomtatás az API hívásokat EMF-re fordítja le, ami gyorsítja a vezérlés visszaadását a kezelőnek.

EMM - (Expanded Memory Manager) Kibővített memóriakezelő.

EMS - (Expanded Memory Specification) Kibővített memória (max. 32 Mbájt).

EMS - A Microsoft vállalati üzenő rendszere.

EPROM - (Erasable Programmable Read Only Memory) Törölhető és programozható ROM.

EPS - PostScript vektorgrafikus adatformátum.

Ethernet - A helyi hálózatok számára a XEROX, a DEC és az Intel cégek által kifejlesztett szabvány, ill. az ennek alapján épített hálózat.10-100 Mbájt/s átviteli sebességet biztosít, 64-1518 bájtos csomagoknak. (lásd még: IEEE 802.3).

ESC - (Epson Standard Code for printers) Nyomtató operációs rendszer.

EULA - (End User Licence Agreement) Végfelhasználói szerződés.

EXT2FS - A Linux állományrendszere.

FAT - (File Allocation Table) Mágneslemez foglaltsági térképe a szabad, foglalt és hibás clusterek jelölésére, mely a lemezen a 0. oldal 0. sávja 2. szektorától kezdve helyezkedik el, általában két példányban. Létezik 16 (FAT) és 32 bites (FAT32) változata.

FDD - (Floppy Disk Drive) Hajlékony lemezmeghajtó.

FDDI - (Fiber Distribution Data Interface) Optikai szálas hálózati protokoll. (100 Mbájt/s, 2 km, 500 állomás) Működhet csavart érpáron is.

Firewall - Aktív hálózati hardver eszközök (pl. routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően egy belső LAN és a nyilvános Internet) között.

FireWire - Soros interfész külső eszközök csatlakoztatására. Az Apple használta először, később IEEE 1394 ill. iLink néven is ismertté vált. 63 eszközt lehet 400 Mbájt/s (1600-ra növelhető) sebességgel csatlakoztatni.

Flash ROM - Az információt feszültség nélkül is megőrző írható, olvasható IC alapú tároló áramkör, sebessége 100-ad része a DRAM-énak.

Floptical - 21 Mbájt kapacitású magneto-optikai cserélhető tároló lemez, melynek meghajtója kezeli a 1,44 Mbájt-os mágneslemezeket is, vezérlője SCSI.

FLOPS - (Floating-point Operations Per Second) Lebegőpontos művelet/s.

FPU - (Floating Point Unit) Lebegőpontos processzor.

Frame - A HTML nyelvbe utólag bevezetett kiegészítés, mellyel egy Web-oldalt több (önállóan formázható, mozgatható és hivatkozható) keretre vagy mezőre lehet osztani.

Frame relay - Csomagkapcsolt hálózatok kommunikációs szabványa, mely gyors (max. 1,5 Mbájt/s) adatátvitelt biztosít, a változó hosszúságú adatcsomagok ún. "keretekbe" foglalva utaznak a hálózaton; jellemzően helyi hálózatok Internetre való kapcsolásához használják.

Freeware - Szabadon terjeszthető program, melynek szerzői jogdíjairól nem mond le a szerző, sok esetben csökkentett teljesítményű változat, reklám vagy szakmai hírnév kialakítása céljából terjesztik és minimális terjesztési díjat kell fizetni érte.

FTAM - (File Transfer Acces and Menagement) Az FTP protokoll OSI megfelelője.

FTP - (File Transfer Protocol) Számítógépek közötti fájlátvitelhez használt protokoll.

FTS - (Free Text Search) Dokumentum állományban az irat tartalma szerinti keresés.

Fuzzy - Bonyolult folyamatok szabályozására kifejlesztett, a lehetőségelmélet alapján működő, látszólagos optimális eredményt adó, általában elektronikus irányítási rendszer.

G1,G2,G3 - FAX átviteli mód, sebesség és felbontás osztályai.

Gateway - (átjáró) Berendezés, amely két különböző protokollt használó hálózat között továbbítja az információt.

GDI - (Graphics Device Interface) A Windows nyomtatónyelve, közvetlen a képernyő információit nyomtatja.

GIF - CompuServe cég pixelgrafikus adatformátuma.

GIS - (Geographical Information System) Térinformatikai rendszer.

GNOME - (GNU Network Object Model Enviroment) Grafikus munkakörnyezet Linux operációs rendszerhez.

GNU - UNIX kompatibilis, ingyenes operációs rendszer kifejlesztésére létrejött amerikai alapítvány.

GPF - (General Protection Fault) Általános védelmi hiba, amely akkor jelentkezik, ha egy alkalmazás a saját memóriaterületén kívülre címez, vagy nem létező adathoz fordul.

GPRS - (General Packet Radio Service) Mobiltelefonos internetezést gyorsító csomagkapcsolt adatátviteli protokoll, 100 kbps feletti sebességgel.

GPS - (Global Positioning System) Műholdas hely (koordináta) meghatározás.

GPU - Videókártyák dedikált grafikus feldolgozóegysége.

Groupware - Csoportos használatra szánt programok.

GSM - (Global System for Mobil communication) Mobil Távközlés Általános Rendszere. Egységes Európai digitális rádiótelefon rendszer a 900 és 1800 MHz-es frekvenciasávban. A rendszer beszédszolgáltatásokon kívül fakszimile és mobil számítógépes kommunikációt is biztosít A plusz szolgáltatásokon kívül az előfizetők részére nagy előny a hagyományos analóg készülékekkel szemben, hogy a rendszerhez csatlakoztatott telefon és adatterminálok Európa egész területén használhatók.

GUI - (Graphical User Interface) Grafikus felhasználói (kezelő) felület.

HAL - Hardverfüggő szolgáltatás.

HAVi - (Home Audio Video Interoperability) Szórakoztatelektronika- ipar berendezéseit (Set Top Box, Digitális TV, műholdvevő, HiFi) hálózatba kötésének szabványa. Protokollja az IEEE1394.

HDD - (Hard Disk Drive) Merevlemez meghajtó.

HMA - (High Memory Area) Magas memória terület 1024-1088 kbájt között.

Host - Hálózatba kapcsolt számítógép, amely valamilyen szolgáltatást nyújt.

HTML - (Hyper Text Markup Language) Az Internet WWW-jének szabványos hypertext leíró nyelve.

HTTP - (Hyper Text Transfer Protocol) Szabványos Internet adattovábbítási protokoll.

HTTPS - (Hyper Text Transfer Protocol Secure) Szabványos Internet adattovábbítási protokoll, az adatforgalom mindkét irányú titkosításával.

Hub - Csillaghálózatban a PC-ket összekötő eszköz, mely a jeleket frissíti és felerősíti.

Huffmann kód - Az adattömörítés megvalósítására használható, változó hosszúságú karakterkód.

Hypertext - Szöveges adatállomány adatszervezésének olyan módja, ahol az információ szerkezete lehet strukturált (tartalomjegyzék vagy szószedet alapján kereshetünk), illetve asszociációk révén összekapcsolt (kiemelt szövegre kattintva újabb összefüggései és szintjei nyílnak meg az információknak).

ICM - (Image Color Matching) A Windows 95-ben az ICM szabvány szerint történik a monitoron és nyomtatón megjelenő színek illesztése.

iCOMP - (Intel Comparative Microprocessor Performance) Az INTEL processzor sebességmérő teljesítményindexe. Viszonyszám, ahol 100 a 25 MHz-es 486SX processzor teljesítménye.

ICQ - Csevegő (chat) szolgáltatás az Interneten; használatához regisztráltatnunk kell magunkat egy szerveren, kapunk egy egyedi azonosítót (UIN), mely alapján ismerőseink meg tudják nézni, hogy mikor vagyunk éppen online elérhetők, és ilyenkor egy ICQ-klienssel azonnal kapcsolatba tudnak lépni velünk.

IDE - (Integrated Disk [Drive] Environment) Winchester vezérlő szabványa, a Conner Peripherials cég fejlesztése, ahol a vezérlő áramkörök nagyobb része a meghajtón van. 16 fejet, 65 535 sávot és 63 szektort tud címezni, a kapacitása így 31,5 Gbájt (ATA szabvány) amit csak megfelelő EBIOS-szal lehet elérni.

IEEE - (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1963-ban alakult amerikai szakmai szervezet, amely szabványok kidolgozásával is foglalkozik. Tagja az ANSI-nak és az ISO-nak.

IIFP - (Információs Infrastruktúra Fejlesztő Program). Számítógépes hálózatok és információforrások létrehozását és továbbfejlesztését koordináló projekt, 1995-től NIIF.

IIOP - (Internet Inter-ORB Protocol) Olyan Internet-protokoll, amellyel a CORBA megoldásokat weben keresztül lehet végrehajtani. Segítségével a böngészők és a szerverek között lehetővé válik az összetett objektumok küldése és fogadása.

IMAP - (Internet Message Access Protocol) Levelezési protokoll, amely lehetővé teszi az azt futtató klienseknek, hogy az ugyanezt a protokollt futtató gazda-levelezőszerverről üzeneteket olvassanak be.

IMG - A GEM program pixelgrafikus adatformátuma.

Interface - Interfész, csatlakozási felület vagy eszköz, hardverek, ill. szoftverek között.

Interlaced - A képernyőn felváltva fél képeket (páros ill. páratlan sorokat tartalmazó) megjelenítő (összefűzött) rendszer.

Internet - Nemzetközi információs hálózat, nyílt architektúrával, sokrétű szolgáltatással.

Intranet - Vállalati információs hálózat, internet technológiával, általában WEB felületen elérhető adatokkal.

IPv6 - Nemzetközi bevezetés alatt levő új internet protokoll, mely a jelenlegi IPv4-et fogja felváltani. Jellemzői: 128 bites IP címek, nagyságrenddel gyorsabb átvitel lehetősége, nagyobb adatbiztonság, garantált sávszélesség multimédia alkalmazásokhoz.

IPX - (Internetwork Packet eXchange) Novell NetWare hálózati protokoll.

IRC - (Internet Relay Chat) Népszerű "csevegő" szolgáltatás az Interneten; szabadon létrehozható virtuális "csatornákon", IRC kliensek segítségével két vagy több eMbájter tud álnéven élőben (írásban) beszélgetni egymással egy szerveren keresztül.

IrDA - (Infrared Data Association) Infravörös kapcsolattartást szabályozó szervezet.

IRQ - (Interrupt Request) Megszakítás kérés. A processzor ez alapján érzékeli, hogy valamilyen eszköznél esemény történt. 15 hardveres megszakítás kérést támogat a PC.

ISA - (Industry Standard Architecture) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) szabványa, 16 bit/8 MHz, 6 Mbájt/s.

ISAM - (Indexed Sequential Access Method) Indexszekvenciális adat elérési mód.

ISDN - (Integrated Services Digital Network) a CCITT által 1984-ben definiált, kép, hang és adat átvitelre egyaránt alkalmas hálózati szabvány, ill. az ennek megfelelő architektúrájú konkrét kommunikációs hálózat. Lényegében a klasszikus telefonhálózat olyan átalakítása, amely egyrészt a hangátvitel digitalizálása révén, másrészt a modern társadalom által igényelt legkülönbözőbb kommunikációs szolgáltatások egyetlen rendszerben történő integrálása útján egy egységes kommunikációs rendszert képez.

ISO - (International Standard Organization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.

IT - Információ technológia.

ITU - (International Telecommunications Union) Nemzetközi Távközlési Unió.

ITU-T - Lásd: CCITT.

JAVA - A SUN Microsystem által kifejlesztett objektumorientált, hardver- és szoftverfüggetlen programozási nyelv, interaktív Internet kezelő.

JIT - (Just In Time) A kellő pillanatban.

JPEG - (Joint Photographic Experts Group) Tömörítő eljárás álló videó képek tárolására. 8x8 képpontos blokkokra bontja a képet és a blokkok 84 pixelének jellemzőit a bal felső sarokban levő képponthoz való viszonyuk alapján írja le. 20:1 tömörítési arány érhető el.

Jukebox - Háttértároló eszköz, melyben több előre behelyezett cserélhető winchester vagy optikai lemez váltása és elérése automatizálva van.

Jumper - Átkötő kapcsoló (sor).

Kernel - Operációs rendszer futtató "mag" programja, a hardvereszközök müködtetésére.

Kompatibilitás - Két eszköz, készülék, berendezés, program együttműködését, egymással való helyettesíthetőségét vagy összekapcsolhatóságát jelentő tulajdonság. Két számítógép akkor kompatibilis, ha az egyikre készült programok a másikon minden változtatás nélkül futtathatók.

LAN - (Local Area Network) Helyi hálózat. Általában egy épületen vagy telephelyen belüli számítógép hálózat.

Lapkakészlet - Két, vagy több IC, amely a RAM, az I/O eszközök, a bővítőkártyák és a CPU közötti illesztőegységeket vezérli (chipset).

Laser - (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = Fényerősítés gerjesztett sugárzási emisszióval) Nagy energiát egyetlen, nem szóródó, koherens fénysugárba összpontosító elektromágneses rezgéskeltő és erősítő berendezés.

LB - (Local Bus) Helyi sín a CPU és a perifériák összekötésére.

LBM - A Spinnaker cég, DeLuxe Paint pixelgrafikus adatformátuma.

LCD - (Liquid Crystal Display) Folyékony-kristály kijelző.

LDAP - (Lightweight Directory Access Protocol) Különböző platformokon megvalósított címtárak, adattárak szabványos közös kezelője.

Link - Hipertext és hipermédia anyagokban használt utaló (mutató, kapocs, ugrópont stb.) egy másik szövegrészre vagy állományra való hivatkozáshoz; a Weben egy link akár egy másik gépen levő file-ra is mutathat és a kliensek eltérő színnel vagy aláhúzással jelzik.

LINUX - Unix-típusú, többfelhasználós és többfeladatos freeware operációs rendszer, mely szerverként is működhet; fejlesztését a GNU koordinálja és az Interneten keresztül több ezer programozó dolgozik rajta, az új változatok pedig azonnal letölthetők a hálózatról.

Liquid Audio - Hangtömörítő eljárás.

LQ - (Letter Quality) Levél minőségű nyomtatás.

LS-120 - 120 Mbájt-os hajlékonylemez (a:drive).

Mailbox - Elektronikus "postaláda", egy adott e-mail címhez tartozó postafiók egy mailserveren; lényegében egy (véges méretű) tárolóhely a szerver gép lemezegységén, ahol a levelek találhatók.

Mainframe - Nagyszámítógép (IBM, SIEMENS, stb.).

MAN - (Metropolitan Area Network) Nagyvárosi telekommunikációs hálózat, mely kb. 50 km átmérőjű kör lefedésére alkalmas. Használják mind adat, mind izokron (beszéd, videó stb.) átvitelre.

Mappa - Lemezes tárolókon levő (al)könyvtár (Folder)

MAU - (Medium Attachment Unit) Az Ethernet jeleit más hálózati protokollra konvertáló berendezés.

MbájtR - (Master Boot Record) A merevlemez első szektora. Itt található a rendszerindító program és a partíció információja.

MCA - (Micro Channel Architecture) Az IBM által kifejlesztett CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) 32 bit/10 MHz.

MCI - (Media Control Interface) Windows által használt közegvezérlő multimédiás perifériák és állományok kezelésére.

MESI - Mezőorientált alállomás. Elosztott intelligenciájú alállomási folyamatirányító rendszer. Lényege, hogy minden cellához egy önálló számítógépet rendelünk, mely autonóm módon végzi a méréseket, a jelzések fogadását és a beavatkozásokat. Ezt hívjuk mezőgépnek. A mezőgépek egy kommunikációs csatornán - mely gyakran optikai kábel vannak a fejgéphez csatlakoztatva. Ez utóbbi felel a magasabb szintű adatátvitelért.

MFLOPS - (Million Floating-Point Instruction Per Second) Másodpercenként végrehajtott millió lebegőpontos műveletek száma.

MFM - (Modified Frequency Modulation) Mágneses adathordozóra történő tárolás kódolási (módosított frekvenciamodulációs) módszere (500 kbájt/s).

MGA - (Multimedia Graphics Architecture) 64 bites videó gyorsító kártya.

MIDI - (Musical Instruments Digital Interface) Szabványos zenei szintetizátor leírónyelv és adatátviteli protokoll.

MIME - (Multipurpose Internet Mail Extensions) Olyan szoftver, amelynek segítségével Internetes levelekhez nem szöveges fájlokat lehet csatolni.

Mini Disc - A SONY által kifejlesztett audió információ tárolására alkalmas kompaktlemez, 60 mm, 74 perc, 140 Mbájt, ATRAC tömörítés.

MIPS - (Million Instruction Per Second) Másodpercenként végrehajtott millió utasítások száma.

MMX - Multimédia gyorsító technológia processzorban.

MNP 5,10 - (Microcom Networking Protocol) Adatsűrítő valamint hibajavító módszer a modemes adatátvitelben.

MO - Magneto-optikai tárolási elvű lemez és meghajtó.

Modem - Számítógépeket a soros porton telefonvonal segítségével összekötő vagy a számítógépbe bővítőkártyaként beszerelt berendezés.

MOLP - (Microsoft Open Licence Park) Kedvezményes nagytételű szoftver vásárlási lehetőség.

Motif - Az X/Window grafikus felhasználói felület OSF által támogatott ablakmenedzser szabványa.

MPEG - (Motion Pictures Experts Group) Az ISO részlege, amelyik felügyeli a digitális multimédia szabványokat. Az MPEG1...4 szabványok tartalmaznak tömörítő eljárást mozgó (30 képkocka/s) videó képek és hangok tárolására, min 50:1 a tömörítési arány.

MP3 - Hanganyagok tömörítésére használt MPEG-1 layer 3 szabvány.

MR - Magneto Resistive (a mágneses tér hatására kialakuló ellenállás-változás) technológiával készült winchester fej.

MTBF - (Mean Time Between Failures) A meghibásodások között várható átlagos üzemidő órában.

Multimédia - Olyan konfiguráció, amely tartalmaz CD-ROM-ot, sztereó hangkártyát hangszórókkal, MIDI interfészt, mikrofon bemenetet és nagyfelbontású színes VGA kártyát.

Multiprocessing - Egy számítógépben több processzor alkalmazása, párhuzamos, szimultán programfuttatás megvalósítása.

Multitasking - Több feladat párhuzamos végrehajtása ugyanazon a számítógépen.

Multithreading - Több szálon futó feladat-végrehajtás.

NDS - (Novell Directory Service) A számítógépes hálózat komponenseinek adatait hierarchikus adatbázisban (címtárban) tároló rendszer.

NFS - (Network File System) Hálózati fájlrendszer kezelő, melyben több UNIX szerver lemezeit egyetlen egységnek látjuk.

NLQ - (Near Letter Quality) Közel levél minőségű nyomtatás.

NMI - (Non Maskable Interrupt) Le nem tiltható megszakítás

NMT 450 - 450 MHz-es frekvencián működő, analóg rádiótelefon hálózat.

NNTP - (Network News Transfer Protocol) Hírcsoportok olvasását, új cikkek elküldését és hírszerverek közötti cikkcserét lehetővé tévő protokoll.

Node - Csomópont

Noninterlaced - A teljes képet egyszerre megjelenítő monitor rendszer.

Notebook - Könyvméretű hordozható számítógép.

NTDS - (NT Directory Services) Microsoft Windows hálózati rendszerben hierarchikus címtárszolgáltatás, a hálózat objektumainak tárolására, lekérdezésére.

NTFS - Windows NT állományrendszere.

OAS - OLE automatizációs szerver, az objektumokat a hozzájuk tartozó tulajdonságokkal és módszerekkel együtt elérhetővé teszi más programok számára (Visual Basic 4.0).

OCR - (Optical Character Recognition) Optikai karakter-felismerés.

ODBC - (Open Database Connectivity) A külső adatok eléréséhez kifejlesztett Microsoft-szabvány.

ODBMS - (Object Data Base Management System) Objektum orientált adatbázis kezelő rendszer.

OEM - (Original Equipment Manufacturer) Egy cég, a gyártótól alkatrészként vásárolt egységeket összeszerelve, késztermékként más néven értékesíti.

OLE - (Object Linking and EMbájtedding) Különböző programokból származó adatrészletek összekapcsolása, beágyazása és kezelése.

OLTP - (Online Transaction Processing) online tranzakció-feldolgozás osztott rendszerben.

On-line - Közvetlen vonali kapcsolat.

OOP - (Object Oriented Programming) Objektum orientált programnyelv.

OpenDoc - Egyetlen dokumentuMbájtan található a szöveg mellett a kép, a grafika, a táblázat, stb. és a hozzájuk tartozó kezelők, amelyek vezérlik, hogy az adott objektumhoz tartozó szoftvert.

Open Look - Az X-Window grafikus felhasználói felület Sun és AT&T által támogatott ablakmenedzser szabványa.

OS/2 - IBM PC grafikus kezelőfelületű, multitaszkos, 32 bites operációs rendszer

OSF - (Open Software Foundation) UNIX szabványosítására létrehozott szervezet, tagjai HP, Novell, SGI, DEC, Sony, ATT és SUN.

OSI - (Open Systems Interconnenction) Nyílt rendszerek összekapcsolására szolgáló szabvány. Rétegei (adat): 1. Fizikai (bit), 2. Adatkapcsolati (keret), 3. Hálózati (Csomag), 4. Szállítási (TPDU), 5. Viszony (SPDU), 6. Megjelenítési (PPDU), 7. Alkalmazási (APDU).

OSS - (Open Source Software) Nyílt forráskódú szabad szoftver.

Over-drive - Processzor cseréje fejlettebb és nagyobb teljesítményűre

Overlay - Többszörös memória felhasználás.

P2P - (Peer to Peer Computing) Elosztott számítástecnikai rendszer, amikor egy feladatot több hálózatba kapcsolt számítógépen oldanak meg (pl. SETI, Napster).

Palmtop - Tenyérnyi számítógép.

Paritásbit - Valamely bitvektorhoz rendelt redundáns bit, amely a bitvektor átvitelénél a vevőoldalon hibajelzést tesz lehetővé. Értéke 0 vagy 1, amely attól függ, hogy a bitvektor összege páros vagy páratlan.

Partíció - A merevlemez egy egységbe foglalt része. Általában betűvel van jelölve.

PC Card - Továbbfejlesztett PCMCIA szabványú kártya 5 ill. 3,3 V tápfeszültséggel.

PCM - (Pulse Code Modulation) Impulzuskód moduláció. A beszédátvitelben használják, az analóg jelek digitális átviteli közegen történő továbbítására.

PCMCIA - (Personal Computer Memory Card International Association) Szabványos memóriakártya bővítő és egyéb periféria csatlakozó (68 pólus). Típusai: I (3.3 mm), II (5 mm) és III (10 mm vastag).

PCI - (Peripherial Component Interconnect) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló processzorfüggetlen adatút (sín, busz), 64 bit/33 MHz,120 Mbájt/s.

PCL - A Hewlett Packard cég nyomtatóleíró nyelve.

PCX - A ZSoft Paintbrush pixelgrafikus adatformátuma.

PDA - (Personal Digital Assistant) Tollalapú menedzser kalkulátor.

PDF - (Portable Document Format) Adobe cég által kifejlesztett hordozható dokumentumformátum.

Perl - (Practical Extraction and Report Language) fejlett parancsnyelv (leginkább Unix gépeken) scriptek írásához; gyakran alkalmazzák Web szolgáltatások kiegészítéseként, a HTTP szerverek CGI felületét kihasználva (pl. interaktív feladatokhoz).

PGA - Processzor foglalat típusa.

PGP - (Pretty Good Privacy) Nyilvános kulcsú titkosítási eljárás.

Photo CD - A KODAK cég színes kép digitális rögzítő szabványa kompaktlemezen, 120 mm, 100 db 24 mmx36 mm kép.

PHP - Szerveroldali szkriptnyelv, dinamikus, interaktív weboldalak létrehozására.

PIF - (Program Information File) Információs fájl egy adott programhoz, amely a nem Windows-os alkalmazás, Windows alatti futási környezetét írja le.

PIN - (Personal Identification NuMbájter) Személyi azonosító szám.

Ping - Program, amivel ellenőrizhető, hogy működik-e hálózaton egy adott távoli gép felé a kapcsolat és milyen sebességgel; a ping adatcsomagokat küld a célgépnek és választ kér rájuk.

PIO - (Programmed Input/Output) A processzor és a perifériák közötti átvitelt a processzor vezérli. Ellentéte a DMA

Pixel - (Picture Element) Képpont.

Plug-in - Kiegészítő program.

Plug & Play - (Dugd be és használd) Automatikus hardverfelismerés és -konfigurálás.

PNG - (Portable Network Graphics) egy új, public domain képtömörítési eljárás és grafikus fájl formátum a GIF helyettesítése céljából.

POP3 - (Post Office Protocol Version 3) Levelezési protokoll.

POSIX - (Portable Operating System Interface (x)) Operációs rendszer - elsősorban UNIX - alapfunkcióinak és kapcsolódó felületének szabványa.

PostScript - Vektororientált lapleíró programozási nyelv és formátum nyomtatóhoz (Adobe cég).

PowerPC - (Performance Optimized With Enhanced RISC) Az IBM-Apple-Motorola által személyi számítógép céljára kifejlesztett 32-64 bites mikroprocesszor.

PQFP - (Plastic Quad Flat Pack) Négyzetes, lapos processzor foglalat.

PRLM - (Partial Response Maximum Likelyhood) Winchester iró/olvasó technológia.

Processzor - Olyan funkcionális egység, amely utasításokat értelmez és hajt végre.

Protokoll - Az adatkommunikáció során használt szabályok és konvenciók összessége.

Proxy szerver - A WEB-kiszolgáló és a munkaállomás böngésző programja közötti szerver, amely a valaki által már letöltött oldalakat tárolja és bocsátja rendelkezésre, illetve szűrők beépítését teszi lehetővé.

Public domain - Szabadon és ingyen terjeszthető, más termékbe beépíthető program, mely sok esetben csökkentett teljesítményű változat. Reklám vagy szakmai hírnév kialakítása céljából terjesztik.

QBE - (Query By Example) Lekérdezés példa alapján.

QFP - (Quad Flat Pack) Négyzetes, lapos processzor foglalat.

QWERTY - Angolszász billentyűkiosztás.

QWERTZ - Európai billentyűkiosztás.

RAM - (Random Acces Memory) Közvetlen hozzáférésű memória (írható-olvasható), csak feszültség alatt tartja meg az információt.

RAID - (Redundant Array of Inexpensive Disks) A diszk rendszerek növekedésével az be-kimeneti (I/O) teljesítmény csak úgy tud lépést tartani ha a szűk keresztmetszetnek számító lassú mechanikát többszörözzük, így egyidejűleg több diszk áll rendelkezésre, ez az un. "disk array" (lemeztöMbájt). Azonban a több diszk növeli a meghibásodás lehetőségét. Ezen hátrányt a RAID technológia küszöböli ki. Ennek lényege, hogy a diszkre írt adattömegbe redundáns információt is elhelyezve, lehetséges, hogy bizonyos mennyiségű adat megsérülése esetén a redundáns információ alapján az elveszett adatokat visszanyerjük.

Ray tracing - Sugárkövetés térbeli alakzatok megjelenítésénél.

RCA - (Cinch) Csatlakozó.

RDBMS - Relációs adatbázis-kezelő rendszer.

Real-Time - Valós idejű feldolgozás.

Redundancia - A közleményekben meglévő felesleges, újabb információt nem adó elem, amely nélkül azonban a megértés esetenként nehezebbé válna.

Registry - A Windows rendszer- és program-beállítási adatainak állománya.

Renderelés - Fotórealisztikus, háromdimenziós megjelenítés, árnyékkal és tükrözéssel.

Repeater - Digitális jelátvitelnél adott távolságokban felépített olyan rendszerkomponens, amely a jeleket helyreállítja, rekonstruálva a szabványos jelalakot és időzítést.

R Gbájt - (Red-Green-Blue) A három alapszín átvitelével és szuperpozíciójával előállított színes kép.

RISC - (Reduced Instruction Set Computer) Csökkentett utasításkészletű processzor típus.

RLE - (Run Length Encoded) Tömörített pixelgrafikus adatformátum.

RLL - (Run Length Limited) Mágneses adathordozóra történő tárolás kódolási módszere (800 kbájt/s).

ROM - (Read Only Memory) Csak olvasható memória, feszültség nélkül is tárol.

Router - (Útkiválasztó) Berendezés amely két vagy több azonos protokollt használó, térben elkülönülő lokális hálózat között a megfelelő helyre továbbítja az információt.

RS-232 - Interfész-szabvány a soros illesztés mechanikai, elektromos, funkcionális és eljárási paramétereire.

RSA - (Rivest-Shamir-Adleman) A szerzőkről elnevezett nyilvános kulcsú titkosítási eljárás.

RTF - (Rich Text Format) Formázott dokumentumok csereszabványa, melyet a legtöbb mai szövegszerkesztő támogat; az állományok kiterjesztése .rtf és csak 7 bites ASCII karaktereket tartalmaznak.

SAA - (Systems Application Architecture) Szabványos felhasználói felület (IBM).

SCA - (Single Connector Attachment) SCSI csatlakozó új szabványa, 16 bites, nyolcvanpólusú, kétsoros, üzem közbeni cserét tesz lehetővé.

SCSI - (Small Computer System Interface) Multitaszkos periféria I/O vezérlő első szabványa, 1 vezérlővel max. 7 winchester üzemeltethető, 1,5 Mbájt/s sebességgel. A Fast SCSI sebessége 10 Mbájt/s. A Wide SCSI 16 bites, 20 Mbájt/s sebességgel. Az Ultra SCSI 32 db perifériát kezel.

Scanner - Papírról szöveget illetve grafikát a számítógépbe beolvasó eszköz.

SDRAM - Szinkron DRAM. A CPU sínsebességével szinkronizálja magát.

Serif - Betűtalpas karakter, Sanserif - Betűtalp nélküli.

SFT - (System Fault Tolerance) Novell hálózati hibatűrő rendszer.

Shareware - Szabadon terjeszthető program, mely sok esetben csak demo, vagy csökkentett teljesítményű változat, gyakran csak megadott ideig működik és általában az adathordozó árát és a regisztrációs díjat kell megfizetni.

Sharing - Adatok közös használata.

Shell - Az operációs rendszer felhasználó felé kapcsolatot teremtő része.

Shockwave - Animációs és interaktív elemek megjelenítési technológiája a Weben.

SIMM - (Single In-line Memory Module) Egyoldalú-érintkezős (30 vagy 72) memória chip.

SLIP - (Serial Line Internet Protocol) Kommunikációs protokoll és szoftver, ami lehetővé teszi dial-up (soros vonalon, modemmel való) kommunikációnál, állandó hálózati kapcsolattal nem rendelkező gépekről is a teljes jogú Internet-használatot; a PPP korábbi változata.

Slot - Csatlakozó az alaplapon, a bővítő kártyák részére.

SMART - (Self-Monitoring Analysis and Reporting) Merevlemez öndiagnosztikáló rendszere.

Smart Card - Intelligens kártya beépített memóriával, processzorral és operációs rendszerrel.

SMP - (Simmetric Multi Processing) Többprocesszoros szimmetrikus számítógép architektúra.

SMTP - (Simple Mail Transfer Protocol) Interneten levéltovábbítást lehetővé tévő protokoll, általában TCP-n keresztül.

SNA - (Systems Network Architecture) IBM nagygépes kommunikációs protokoll.

S/MIME - (Secure/MIME) A MIME protokoll biztonságos változata, amely titkosított és elektronikus aláírással ellátott levelek küldését teszi lehetővé.

SoundVQ - A YAMAHA által támogatott hangtömörítő eljárás.

SPARC - (Scalable [Scalar] Processor Architecture) Méretezhető processzor felépítés.

SPEC 1170 - 75 UNIX gyártó közös UNIX interfész (Common API) szabványa.

SPECfp95 - (Systems Performance Evaluation Cooperative) Lebegőpontos műveletvégzés teljesítménye. Viszonyszám, egysége a DEC VAX 11/780 típusú gép teljesítménye.

SPECint95 - Általános és egész számokkal való műveletvégzés teljesítménye.

SQL - (Stuctured Query Language) Strukturált lekérdező nyelv.

Spooler - Háttérnyomtatást lehetővé tevő program.

SRAM -Statikus RAM. Bitenként négy-hat tranzisztort tartalmaz.

SSH - (Secure Shell) Biztonságos bejelentkezés terminálprogram segítségével.

SSL - (Secure Socket Layer) Netscape internet adattovábbítási protokoll, az adatforgalom mindkét irányú titkosításával.

Stand-by - Készenléti állapot.

STP - (Shielded Twisted Pair) Árnyékolt csavart érpár.

Streamer - Szalagos meghajtó archiválási célra, típusai DC (15 kbájt/s) és DAT (180 kbájt/s).

SVR4 - (System V Release 4) UNIX operációs rendszer szabványa.

Szemantika - A jelentéstan tudománya, a nyelv szavainak jelentésével, azok árnyalataival és változásaival foglalkozik.

Színmélység - Azon bitek száma, amelyekben egy-egy képpont színinformációi tárolódnak.

Szintaktika - Mondattan, szócsoportok szerkezetével foglalkozó tudomány.

Szkript - Parancsállomány. Szkriptnyelv a szkriptek írására használt pl. Javascript, VBScript, Perl, Python, PHP nyelv.

SVGA -SzuperVGA grafikus kártya szabvány 640x480-tól 1024x768 pixel-ig, 16 illetve 256 színtől, a videó RAM méretétől függően.

Sysop - (System operator) Rendszerfelügyelő (kezelő).

TCP/IP - (Transmission Controll Protocol / Internet Protocol) Korábban a UNIX, ma több hálózat, - Internet is - hálózatkezelő protokollja.

Telnet - Folyamatos, interaktív terminálkapcsolatot lehetővé tevő protokoll két gép között TCP/IP hálózatokon, illetve az erre szolgáló program neve.

TETRA - (TErrestrial Trunked RAdio) Digitális rádiótelefonrendszer.

TFT - (Thin Film Tranzistor) Aktív mátrixos LCD kijelző.

TGA - A True Vision Targa cég pixelgrafikus adatformátuma.

TIFF - Az Aldus cég (Tagged Image File Format) pixelgrafikus adatformátuma.

Token Ring - AzIBM által kifejlesztett vezérjeles protokollú, gyűrű topológiájú hálózat.

TPI - (Track Per Inch) Sáv/coll adatrögzítési sűrűség.

TSR - (Terminate but Stay Resident) Memóriarezidens program.

Trackball - Hanyattegér.

True Type - Fontok skálázására és nyomtatására szolgáló technológia, melyben a karakterek ugyanolyan formában jelennek meg a nyomtatón, mint a képernyőn.

TSTN - (Triple Super Twisted Nematic) Passzív mátrixos LCD kijelző.

Tűzfal - Algoritmikus akadály az informatikai rendszerekbe történő külső behatolás elhárítására.

TVF - (Távvezetéki Vívőfrekvenciás összeköttetés) Az erősáramú távvezeték fázisvezetőjére megfelelő csatolóelemekkel ráültetett 40-300 kHz-es frekvenciatartományba eső amplitudómodulált (AM/SSB-SC) jel segítségével létrehozott távközlési összeköttetés.

TWAIN - Szkenner és grafikus szoftver közötti interfész, amely lehetővé teszi a képek beolvasását és a képfeldolgozó programokba a közvetlen bevitelét.

TwinVQ - (Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization) A Yamaha cég audió tömörítő eljárása. Az állomán

kiterjesztése VQF.

UART - (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) A számítógép soros kapujának vezérlő lapkája (2400 - 19200 bit/s).

UDMA - Ultra DMA. Sebessége 33 ill. 66 Mbájt/s.

UMbájt - (Upper Memory Block) Felső memória terület, 640-1024, általában 768 és 960 kbájt között.

Unicode - 16 bites karaktertáblázat az ISO 10646 szerint. 256 bájtos blokkokra van felosztva a különböző nyelvek részére.

UNIX - Időosztásos, multitasking (többfeladatos), multiprocesszoros, többfelhasználós, osztott adatállományokat használó, nyílt operációs rendszer.

UPS - (Uninterruptable Power Supply) Szünetmentes áramforrás.

URL - (Uniform Recource Location) Dokumentum, fájl vagy egyéb erőforrás internetes elérési címe.

USB - (Universal Serial Bus) Univerzális soros sín. Olyan interfész technológia amely 127 eszközt, 12 Mbájt/s sebességgel, "plug and play" módon tud csatlakoztatni. Külön gép- és periféria oldali csatlakozót használ.

UTP - (Unshielded Twisted Pair) Árnyékolatlan csavart érpár.

V.21-V.34bis - ITU (CCITT) szabványok különböző sebességű modemes adatátvitelre (300-32.000 bps).

V.42bis,V.42 - Adatsűrítő illetve hibajavító módszer a modemes adatátvitelben.

V.fast - Kváziszabvány 28.800 bps sebességű modemes adatátvitelre.

V.FC - A Rockwell cég szabványa 14.4-28.8 Kbps modemes adatátvitelre.

VESA - (Video Electronics Standards Association) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) szabványa, 32-64 bit/40-50 MHz, 132-> Mbájt/s.

VGA - (Video Graphics Array) Grafikus kártya szabvány 320x200 vagy 640x480 pixel, illetve 256 vagy 16 szín a videó RAM méretétől függően.

VIDEO CD - Video és audió információ tárolására alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 70 perc MPEG.

VLIW - (Very Long Instruction Word) Igen nagy utasításhosszúságú processzor típus.

VMC - (VESA Media Channel) Videóátvitelre tervezett illesztési szabvány és interfész 130 Mbájt/s sebességgel. Buszszabványoktól független, megszakítást nem használ és valós idejű multimédia lehetőséget biztosít.

VoIP - (Voice over Internet Protocol) Digitalizált hangtovábbítási rendszer, csomagkapcsolt internet protokoll segítségével.

VRML - (Virtual Reality Modelling Language) Leírónyelv háromdimenziós környezet megjelenítésére.

VSAT - (Very Small Aperture Terminal) Műholdas távközlési szolgáltatás.

VTAM - (Virtual Telecommunications Access Method) Virtuális terminálkezelő program.

VxD - Virtuális eszközvezérlő, amely a hardverműveletek közvetlen felügyelete érdekében az operációs rendszer magjához is hozzáférhet.

W3C - (World Wide Web Consortium). 1994-ben alakult, a Web lehetőségeit bővítő, javító protokollok, ajánlások, rendszerek idolgozására.

WABI - (Windows Application Binary Interface) UNIX operációs rendszer alatt Windows alkalmazói programot futtató program (DOS és Windows nélkül).

WAN - (Wide Area Network) Széles területre kiterjedő hálózat. Általában egy vagy több országot, országrészt lefedő számítógép hálózat.

WAP - (Wireless Application Protocol) Mobiltelefonon Internet kapcsolatot biztosító protokoll.

Whetstone - Lebegőpontos számokkal dolgozó, műszaki és tudományos számításokat modellező, sebességmérő tesztprogram.

Winsock - A Windows és az Internet szabványos kommunikációját vezérlő program.

Wizard - "Varázsló" segédeszköz, mely párbeszédes formában végigvezeti a program használót a bonyolult műveletek végrehajtásában.

WMA - (Windows Media Audio) A Microsoft audió tömörítő eljárása.

WMF - Windows metafájl vektorgrafikus adatformátum.

WML - (Wireless Markup Language) Mobil kommunikációs eszközökhöz kifejlesztett nyelv.

WORM - (Write Once Read Many) Egyszer írható, tetszőlegesen olvasható optikai tároló.

WPG - A WordPerfect pixel-, vagy vektorgrafikus adatformátuma.

WWW - (World Wide Web) Nyílt dokumentumszerkesztési és -átviteli szabvány.

WYSIWYG - (What You See Is What You Get) Amit látsz, azt kapsz (pl. nyomtatón).

X.25 - A CCITT által a csomagkapcsolt (az információ diszkrét egységekre - keret - tördelt) hálózatokhoz kidolgozott szabványos interfész protokoll (általában 64 kbit/s), amely biztosítja az adatterminál interaktív kapcsolódását a szabványoknak megfelelő nyilvános vagy magán X.25 hálózatokhoz.

X.400 - Elektronikus levelezőrendszer szabványa.

XGA - (eXtended Graphics Array) Grafikus kártya szabvány, 640x480-tól 1280x1024 pixel-ig, illetve16.7 milliótól 256 színig a videó RAM méretétől függően.

XMM - (eXtended Memory Manager) Kiterjesztett memória kezelő.

X modem - Állandó (128 bájt) méretű blokkal dolgozó adatátviteli protokoll.

XML - (eXtensible Markup Language) A HTML nyelv korlátainak megszüntetésére a W3C által szabványosított újfajta jelölő nyelv.

XMS - (eXtended Memory Specification) Kiterjesztett memória, az 1088 K felett.

X/Open - Európai testület a UNIX rendszerek egységesítésére.

XPG - (X/Open Portability Guide) Szabványosított UNIX környezet (XPG3 és XPG4 specifikációk).

X Window - Kliens-szerver kommunikációs (grafikus) protokoll szabványa, gép- és operációs rendszer független, hálózatban működő blakkörnyezet előállítására. Eredetileg a MIT-en készült, UNIX környezetre, objektum orientált C nyelven.

Z modem - Változó blokkmérettel dolgozó adatátviteli protokoll.