Terepibusz-fogalom szótár

 

Kifejezés

Jelentés

 

DATA RATE

 

ADATÁTVITELI SEBESSÉG

 

Az adtátviteli sebesség megadható bit/s vagy baud mértékegységgel. A bit/s az egyes bitek számát adja meg időegységenként.

 

BASEBAND

 

ALAPSÁV

 

Az alapsávi adatátvitel modulálatlan. A jelek elfoglalják az átviteli médium egész sávszélességét. A terepbuszok alapsávi adatátvitelt használnak.

 

ALPHANUMERIC

 

 

ALFANUMERIKUS KARAKTEREK

 

Adatok ábrázolása betűk (alfa) és számok (numerikus) segítségével.

 

ARCNET

 

 

ARCNET

 

Csatolt erőforrású számítógép hálózat. A vezérjeles továbbítás módszerét alkalmazó kommunikációs hálózat. Az Arcnet 2.5 Mbit/s átviteli sebességgel működik. Legfeljebb 255 állomás kapcsolható a rendszerbe. Az átviteli eszköz a koaxiális kábel. Az Arcnet alkalmas vonal- és csillag alakú struktúrák kialakítására.

 

SHIELDED DATA TRANSMISSION LINE

 

ÁRNYÉKOLT ADATÁTVITELI VONAL

 

Az árnyékolt adatátviteli vonal fonott, vagy lemezelt fémburkolattal veszi körül a vezetőt (lehetőség szerint minden érpárt). Az árnyékolás mindig földelt. A buszrendszertől függően az árnyékolás a kábel elején és a végén, vagy több ponton közvetlenül van a földhöz kapcsolva és/vagy egy állomáson keresztül le van földelve.

 

ASCII

 

 

ASCII

 

Az információcsere amerikai szabványos kódrendszere. Amerikai 7 bites karakter kód.  A PC számítógépeknél használatos 8-bites bővített ASCII készletet az IBM fejlesztette ki.

 

ASI

 

 

ASI

 

Vezérlő és érzékelő interfész. Két német cég 1992 óta folyó közös fejlesztésű busza, ahol az egyik cég a Siemens. Ennek a busznak az alapgondolata az egyedi bináris érzékelők és vezérlőegységek egy-vezetékes összekötése. Az ASI busz a vezérlő-érzékelő elemek elemi szintű összeköttetését biztosítja. Az ASI a teljesítmény- és adatátvitelt közös 2-eres vezetéken valósítja meg. Az ASI terepbusz mester-szolga szervezésű legfeljebb 32 darab 4 bites állomással.

 

ASIC

 

ASIC

 

Különleges integrált áramkörök alkalmazása. A technológia feladatra szabott integrált áramkörök gyártását teszi lehetővé, ez megnehezíti a termékek másolását. A módszer hátránya, hogy erős függőségi viszonyt hoz létre az előállítóval szemben, ha nincs másodlagos forrás.

 

ASYNCHRONOUS CONNECTION

 

ASZINKRON KAPCSOLAT

 

Olyan adatátvitel, ahol adatátvitelkor az adó és vevő között nincs szinkronizáció. Minden adat START és STOP bitet tartalmaz.

 

GATEWAY

 

ÁTJÁRÓ

 

Különböző típusú adatátviteli rendszerek között biztosít átjárást. Az átjáró rendszerint hardver és szoftver összetevőkből áll. A hardver biztosítja a két rendszer közötti kapcsolatot, míg a szoftver lefordítja az üzeneteket.

 

BAUD RATE

 

BAUD RATE

 

Az átviteli sebesség (BAUD RATE) az átvitt információ másodpercenkénti állapotait jelőli. Az adatjelsebesség mértékegysége a BAUD RATE.

 

INPUT-SIGNAL DELAY

 

BEMENŐJEL KÉSLELTETÉS

 

A bemenőjel késleltetés egyszerű felfutó-él késleltetés amely fellép a bináris bemenő áramkörök többségében. A bemenőjel késleltetés általában 5 ms értékű.

 

BITBUS

 

BITBUS

 

Az Intel fejlesztette ki 1984-ben mint folyamatszabályozási buszt. Időközben a BitBus-t az IEEE 1118 szabvány szerint szabványosították. A BitBus rendszer mester-szolga rendszerré válásával folyamatirányítási busz maradt, fokozatosan elveszítve jelentőségét.

 

BLOCK

 

BLOKK

 

Karaktercsoport átvitele egy egységben.

 

BUS ARBITRATOR

 

BUSZARBITRÁCIÓS ÁLLOMÁS

 

A buszarbitrációs állomás külön feladata a buszon keresztüli adatáramlás megszervezése. A buszarbitrációs állomásnak nincs más feladata.

 

BUS CYCLE TIME

 

BUSZ CIKLUSIDŐ

 

Időtartam, amely szükséges minden KI/BE alállomás számára ahhoz, hogy egyszer olvasson és egyszer írjon.

 

BUS-ACCESS

 

BUSZ HOZZÁFÉRÉS

 

A buszhozzáférés meghatározza azt a módot, hogy az egyes állomások képesek-e üzenetet küldeni a buszon keresztül.

 

 

 

CAN

 

CAN

 

A (vezérlő terület busz) rendszert közösen fejlesztette a Daimler-Benz, a Bosch és az Intel eredetileg autók vezetékeinek létrehozására. Időközben alkalmazása elterjedt az automatikában is. A CAN több-mesteres rendszer prioritásvezérelt buszhozzáféréssel.

 

ADDRESS

 

 

CÍM

 

A terepbusz-rendszerben az állomás egyértelmű meghatározása. A cím az állomásra való hivatkozás.

 

CSMA/CA

 

CSMA/CA

 

Vivőjel érzékelés, többszoros hozzáférés/ütközés elkerülés.  A CAN környezet több-mester-es megoldása. Ha egyszerre két vagy több állomás kér buszhozzáférést, akkor a legnagyobb prioritású üzenet küldése következik be, a kisebb prioritású üzenet küldése felfüggesztődik, majd később kerül sorra.

 

CSMA/CD

 

CSMA/CD

 

Vivőjel érzékelés, többszoros hozzáférés/ütközés felderítés. Az Ethernet  környezet több-mester-es megoldása. Ha egyszerre két vagy több állomás kér buszhozzáférést, akkor minden állomás beszünteti az üzenet küldését és egy véletlen számgenerátor által megszabott ideig várakozik. Miután letelik az idő, újból az állomás megkísérli a buszhozzáférést.

 

STAR

 

CSILLAG TOPOLÓGIA

 

A csillag topológiájú rendszerben minden állomás egy a saját vezetékén keresztül a központi állomáshoz van kötve. A csillag topológiájú hálózatok előnye a könnyű karbantarthatóság. Vezetékszakadáskor csak egy állomás esik ki, aminek felderítése könnyű. A csillag topológiájú rendszerek hátránya a nagy kábelezési igény.

 

DA

 

Destination Address.

 

DA

 

Céleszköz címe.

 

EIB

 

 

EIB

 

European Installation Bus. Az Insta. Merten és a Siemens fejlesztette ki 1987-ben ezt a nyitott rendszerű épületgépészeti terepbuszt. Németországban a VDE 0829 szabványnak felel meg. Az EIB több-mesteres rendszer, amely hierarchikusan szervezi rendszerbe a címmel ellátott állomásokat (vonalak, területek), amely lehetővé teszi több mint 10.000 állomás összekötését. Az EIB a CAN terepbusz-rendszerhez hasonlít,  vagyis több-mesteres rendszer CSMA/CA busz hozzáféréssel.

 

EVENT-CONTROLLED COMMUNICA-TION

 

ESEMÉNYVEZÉRELT KOMMUNIKÁCIÓ

 

Az eseményvezérelt kommunikáció feladata üzenet küldése az esemény létrejöttekor, pl. az eszköz meghibásodásakor. Az eseményvezérelt kommunikációt szembe lehet állítani a ciklikus kommunikációval, ahol az adatátvitel ciklikusan történik függetlenül attól, hogy nem is történt időközben adatváltozás.

 

ETHERNET

 

ETHERNET

 

Az Ethernet  LAC (Local Area Network) szabványú rendszer, amelyet közösen fejlesztett ki a Xerox, az Intel és a DEC az 1970-es években. Az adatátviteli sebesség 10 Mbit/s és 100 Mbit/s között változik. A busz-hozzáférés  CSMA/CD szerinti. 1983-tól IEEE 802.3 szabvány.

 

TREE

 

FA

 

A fa topológia a csillag és vonal topológia kombinációja. A vonal a központi állomáshoz kapcsolódik. A további vonalelágazások fa alakú topológiát képeznek.

 

FIP

 

 

FIP

 

Factory Instrumentation Protocol. Franciaországban kifejlesztett és szabadalmaztatott terepbusz. A FIP a földrajzilag szétosztott adatbázisok elvét alkalmazza. A FIP a busz arbitrálás elvén működik (mester-szolga rendszer). A FIP egységesített adatmodellt alkalmaz a termékautomatizálás minden szintjén, az érzékelő-végrehajtó sintől kezdve a gyári buszig.

 

PROCESS BUS

 

 

FOLYAMAT-BUSZ

 

A folyamatbusz a terepbuszok azon területe, ahol intelligens rendszerek között történik adatcsere. Ezek rendszerint programozható logikai vezérlők, CNC vezérlők, robot vezérlők, ipari PC-k, vagy különféle feladatokat megoldó mikroprocesszoros rendszerek.

 

RING

 

GYŰRŰ

 

A gyűrű topológiai fogalom, ahol pont-pont összeköttetés van két állomás között. Ez azt jelenti, hogy minden állomás változtatás nélkül továbbítja az adatot, amíg a címzetthez nem érkezik az meg. A terepbusz optikai kábelt alkalmaz (pl. a Sercos, a Beckhoff) a gyűrű létrehozására. Más tipikus alkalmazosok pl. az Interbus-S, vagy a P-Net buszok.

 

ICOM

 

ICOM

 

A terepbuszok szabványosításának testülete. Az ICOM szándéka a német érdekek képviselete a terepbuszok szabványosításában.

 

IEC

 

IEC

 

Nemzetközi Elektrorechnikai Bizottság. Testület, amely felel a szabványok jogi helyességéért és közléséért.

 

INSTALLATION BUS

 

INSTALLÁCIÓS BUSZ

 

Az installációs buszt kifejezetten bináris érzékelők közvetlen illesztésére fejlesztették ki, néhány esetben pedig még a végrehajtó szervek számára is. Az ilyen rendszer az érzékelő-végrehajtó buszrendszer alkatrész-szintjét fedi le.

 

INTERBUS-S

 

INTERBUS-S

 

Érzékelő-végrehajtó alkalmazásokra kifejlesztett terepbusz. Fejlesztését 1985-ben a Phoenix-Contact cég végezte, időközben a szabványosítása is megtörtént (DIN 19 258) valamint bejelentették szabványnak (Europe/Internationally). Az Interbus-S fizikai gyűrűvel  (hardver) rendelkezik, valamint keret-összeg üzenetes szoftverrel. Mivel a keret-összeg típusú üzenetküldés igen hatásos, így az Interbus-S rendszer is igen gyors.

 

 

REPEATER

 

ISMÉTLŐK

 

Buszjel erősítő. A soros adatátviteli jelek erősítését és regenerálását végző eszközök. Megoldható vele egy meglevő rendszer (LAN) bővítése is, mind a távolság, mind az elemek számának növelése.

 

COAX CABLE

 

KOAXIÁLIS KÁBEL

 

A koaxiális kábel közepén helyezkedik el egy vezétő, míg a másik vezető a kábel árnyékolása. A vezetőnek és az árnyékolásnak nagyon pontosan meghatározott elektromos paraméterei vannak. Ezek a minőségi jellemzők nagyobb adatátviteli értékeket biztosítanak. A koaxiális kábel drágább mint a sodrott érpár.

 

CODE

 

KÓD

 

A kód szabályok halmaza, amely szabályok segítségével az információ ábrázolható.

 

LAN

 

LAN

 

Local Area Network – helyi hálózat. Földrajzilag korlátozott kiterjedésű hálózat, a fogalmat sokszor a kis cégekhez, vagy rendszerekhez kapcsolják. A terepbusz rendszerek LAN-ok.

 

POLLING

 

 

LEKÉRDEZÉS

 

A lekérdezéses üzemmód a mester és a szolgák közötti ciklikus adatcserét jelenti. A mester ciklikusan fissíti fel a szolgák összes bemeneti és a kimeneti értékét, vagyis a mester lekérdezi a szolgákat. A lekérdezés nem eseményvezérelt adatátvitel.

 

LON

 

LON

 

(Local Operating Network). A helyi működésű hálózatot az amerikai ECHELON cég fejlesztette ki. 1990-ben a Toshiba és Motorola (másodforrás) cégekkel együtt az Echelon cég kifejlesztette a NEURON csipjét, amely a kommunikációs rendszer alapját képezi. A neuron chip három különálló 8 bites processzort tartalmaz, amelyeket a C-hez hasonló LONTalk programnyelvvel lehet programozni. A LON-ból származó adatokat mint változókat kezeli a LONTalk és autómatikusan osztja szét a hálózaton keresztül.

 

LSB

 

 

LSB

 

A legkisebb helyértékű bit, rendszerint D0 helyen.

 

MAP

 

MAP

 

Manufacturing Automation Protocol. Ipari automatizálási protokoll. A MAP szabvány, melyet a General Motors kezdett el kifejleszteni ipari környezetben a helyi hálózatoknál. A MAP szabvány alapja az OSI rétegmodell. Eredetileg szélessávú átvitelre tervezték 10 Mbit/s átviteli sebességgel. A busz adatátviteli protokoll megfelelően az IEEE 802.4 szabványnak a busz hozzáférési protokoll.

 

MASTER

 

MESTER

 

A mester állomás képes adatátvitelre a buszon keresztül közvetlenül, vagyis bármikor van buszhozzáférése. Ezzel ellentétben a szolga csak a mester kérésére küldehet adatot.

 

MASTER_SLAVE SYSTEM

 

MESTER-SZOLGA RENDSZER

 

A mester-szolga rendszerben csak egy állomás vezérelheti a buszt, a mester. Az összes többi állomás állandóan figyeli a buszt és csak a mester kérésére küldhet adatot.

 

OPEN SYSTEMS

 

NYITOTT RENDSZEREK

 

A nyitott rendszerek több különböző gyártó berendezéseit engedik meg használni egy közös buszon.

 

OPTICAL FIBRE

 

OPTIKAI KÁBEL

 

Az optikai kábel olyan rendszer, amelyik a ma ismert legnagyobb adatátviteli zavarmentessséget biztosít. Általában sokkal költségesebb rendszer mint a rézből készült. Sokkal érzékenyebb az optikai kábellel a kábelezési technika a terepbuszoknál.

 

OSI REFERENCE MODEL

 

OSI MODELL

 

A soros adatátvitelhez szükséges 7 réteget írja le az OSI szabvány. A terepbuszokhoz természetesen csak a 7., 2. és az első réteg szükséges.

A rétegek a következők:

·        alkalmazási,

·        megjelenítési,

·        együttműködési,

·        szállítási,

·        hálózati,

·        adatkapcsolati és

·        fizikai.

 

PARITY BIT

 

PARITÁS BIT

 

A paritás bitet bájthoz, vagy blokkhoz kell hozzáadni, úgy hogy a bitek száma összesen páros legyen (páros paritás), illetve páratlan legyen (páratlan paritás). A vevő ugyanígy számolja ki a paritást és hasonlítja össze a vett adattal.

 

BIT-PARALLEL

 

PÁRHUZAMOS ADATÁTVITEL

 

Karakterek párhuzamos továbbítása két vagy több vezetéken keresztül. Két vagy több bit (rendszerint 8 bit) átvitele történik meg egy szó alakjában. Minden bithez egy vezeték tartozik.

 

P-NET

 

P-NET

 

Az érzékelő-végrehajtó buszt a Proces-Data silkeborgi dán cég fejlesztette ki. A busz jelenleg az európai szabványosítási eljárás alatt van. Több-mesteres elven működik, logikai kapcsolattal (nem üzenet, hanem időellenőrzéses elven). A hardver gyűrűs felépítésű. A P-NET-nek több szegmenshez van közvetlen hozzáférése, a használat egyszerűsítése miatt csak korlátozott számú szolgáltatást nyújt.

 

PROFIBUS

 

 

PROFIBUS

 

Szabványos terepbusz, melyet 1987-ben több cég fejlesztett ki a német kormány anyagi támogatásával. 1991-ben a DIN 19245 szabványhoz igazították, amivel a Profibus az első szabványosított terepbuszok egyikévé vált. A Profibus hibrid sin, mely megengedi a több-mesteres és a mester-szolga struktúrát egy rendszeren belül. A Profibus használja a MAP-hoz kifejlesztett szolgáltatások egy részét. A Profibus 3 változatban használható fel:

  • Profibus FMS (Profibus üzenetspecifikáció) a vezérlés megvalósítására,

  • Profibus DP (szétosztott perifériák) az érzékelő-végrehajtó szervek szintjén és

  • Profibus PA (folyamat automatizálás) lényegében biztonsági folyamattechnológiákhoz.

 

BROADCAST

 

RÁDIÓADÁS

 

Módszer, mellyel üzenetek továbbítása történik az összes állomáshoz. Levelek továbbítására a hírekkel ellentétben nem használják. Ilyen értelemben a levél személyes küldemény, a hírek pedig nyilvános. Az üzenet-orientált terepbuszok, mint pl. a PROFIBUS, döntően két állomás közötti adatcserét végeznek. Ezzel ellentétben, a rádióval sugárzott üzenet minden állomásnak szól. Más rendszerek, mint a CAN és FIP is rendszerint minden állomásnak küld üzenetet, a vevők eldöntik, érdekes-e számukra az üzenet.

 

RS485

 

 

RS485

 

A terepbuszok legalsó, fizikai szintjén leggyakrabban használt hardver. Legfeljebb 32 állomást engedélyez, a busz mindkét végén lezáró ellenállás van. Eredetileg 500 kbit/s átviteli sebességet határoztak meg az adatátvitelre. Időközben ezt az értéket 12 Mbit/s értékre növelték. Az átviteli sebességtől függően a vonal hossza kb. 1200 m és 200 m között lehet. Az RS485 az adatátvitelre árnyékolt érpárt használ. Az RS485 földfüggetlen feszültség-különbség jellel dolgozik. Ez a módszer viszonylag nagy zavarmentességet biztosít.

 

SERCOS

 

 

SERCOS

 

A SERCOS interfész soros valósidejű kommunikációs rendszert 1989-ben vezették be mint digitális interfészt a szervomotor-hajtások és a számjegyvezérlésű berendezések között. Annak köszönhetően, hogy a numerikus vezérlésű gépek csak egy szűk alkalmazási területére fejlesztették ki, a Sercos busz az igen nagy sebességű vezérlési folyamatokat látja el. Ezt úgy érték el, hogy a nagysebességű adatátvitel gyűrűs topológiájú optikai kábelen keresztül történik, minden eszköznek meghatározott időszelet áll a rendelkezésére az adattovábbításhoz.

 

TWISTED-PAIR DATA-TRANSMISSION LINE

 

SODROTT ÉRPÁRÚ ADATÁTVITELI VONAL

 

A sodrott érpár két vezető összesodrásával hozható létre. Emiatt a vezetéket érő zavaró jelek mindkét vezetékre egyforma hatással vannak. Ha mindkét vezető földeletlen, vagy mindkettő a földhöz képest ugyanolyan potenciálon van (feszültség-különbségen alapuló mérés RS 422 és RS 485 esetében), akkor az egész rendszer nagymértékben érzéketlen a zavaró jelekre.

 

BIT-SERIAL

 

SOROS ADATÁTVITEL

 

Karakterek soros adatátvitele egy vezetéken keresztül. Az egyes bitek átvitele egymás után egy vezetéken keresztül.

 

START BIT, STOP BIT

 

START BIT, STOP BIT

 

Aszinkron adatátvitelnél az állomásoknak szinkronizálniuk kell az adatátvitelt. Ennek a feladatnak a megoldására gyakran alkalmazzák a START bitet. Hosszabb szünet után a START bit jelzi az üzenet küldését. A vevő oldal időzítések meg kell hogy egyezzenek az adóoldali időzítésekkel, hogy a STOP bit zárja le az adatátvitelt.

 

SERVER

 

SZERVER

 

A szerver egy állomás, amely szolgáltatásokat nyújt a felhasználóknak (klienseknek). Egy tipikus szerver bemenő/kimenő modul, amelyik bemenő adatokat küld és kimenő adatokat fogad a felhasználótól (pl. PLC).

 

SLAVE

 

SZOLGA

 

A terepbusz rendszerben a szolga – ellentétben a mesterrel – állomás, amelynek buszhozzáférés elött mindig engedélyt kell kérnie.

 

TELEGRAMM

 

TÁVIRAT

 

A távirat tartalmaz minden olyan adatot, ami a terepbuszon keresztül küldésre kerül. A távirat így tartalmazza az üzenetet, a start és stop bitet, az ellenőrzéseket (paritásbit, CRC stb.) stb.

 

REMOTEBUS

 

 

TÁVOLSÁGI BUSZ

 

Az Interbus-S átviteli kapcsolata, legfeljebb 256 állomással, legfeljebb 400 m-ig, összesen kb. 12 km hosszan.

 

FULL DUPLEX

 

TELJES DUPLEX

 

Az adatátvitel olyan módja, ahol egyidőben mindkét irányban adatátvitel van, vagyis egyidejűleg küld és vesz a buszon.

 

FIELDBUS

 

TEREPBUSZ

 

Ez egy rendszer, amely adott terület soros adatátvitelét biztosítja, a vezeték, érzékelő-végrehajtó és vezérlő szinten, valamint a lehetséges bővítéseket cella szinten.

 

APPLICATION LIMITS OF FIELDBUS SYSTEMS

 

 

TEREPBUSZ ALKALMAZÁSI KORLÁTOK

 

A terepbuszok alkalmazásakor alapvetően két korlátozó tényező léphet fel:

  • terepbusz alkalmazásakor az automatika hosszabb válaszidővel működik,

  • a felhasználó nem megfelelő szakképesítése

 

TOPOLOGY

 

TOPOLÓGIA

 

Telekommunikációs rendszerek struktúrája, ami lehet:

  • csillag,

  • vonal,

  • gyűrű,

  • fa vagy

  • hálózat.

 

MULTI-MASTER

 

TÖBB-MESTER

 

A több-mesteres rendszer két vagy több mestert tartalmaz, ahol bármelyik mesternek közvetlen busz-hozzáférése van. A több-mesteres rendszerekben gondoskodni kell arról, mi van akkor ha egyidőben több mester indít közvetlen busz-hozzáférést. A terepbusz átmenő, vagy prioritásos (CSMA/CA) protokollt alkalmaz. A közvetlen ütközést detektáló protokoll (CSMA/CD) szélsőséges esetekben teljesen blokkolja a buszt, ezért nem is alkalmazzák a terepbuszoknál.

 

ARRAY

 

 

TÖMB

 

A tömb azonos típusú változók rendezett szerkezete.

 

REACTION TIME / RESPONSE TIME

 

 

VÁLASZIDŐ

 

A válaszidő az az időtartam, ami eltelik a bemenő terminálon megjelenő jel és a kimenő terminálon megjelenő jel között.

 

TOKEN

 

VEZÉRJEL

 

A vezérjel lehetővé teszi a több-mesteres rendszerekben a buszhozzáférés megszervezését. A vezérjel, amely átadódik az egyik állomásról a másikra, közli az állomással az mikor kaphat buszhozzáférést. A vezérlőjelnek tartalmaznia kell egy aktuális üzenetet amely a buszra kerül (pl. vezérlőjel átadás a Profibusnál). Ezzel ellentétbe, ha a vezérlőjel logikai, akkor mindegyik mester elemzi és számolja az adatforgalmat a buszon, azért hogy meghatározza mikor kapcsolódhat a buszra (pl. a P-Net). A vezérlőjeles rendszerekben, ha ismert az átlapolódási idő, kiszámítható, illetve megjósolható mikor kaphat megint buszhozzáférést a mester. Ez a valósidejű rendszerek képessége. Minden jóslás csak normális esetre vonatkozik, vagyis hibamentes adatátvitelre, helyes busz-paraméterek figyelembevételére. A vezérlőjelet használó rendszerek többségében a becsült idő értékét befolyásolják a buszparaméterek.

 

LINE

 

VONAL

 

A vonal szakadásmentes kábelösszeköttetés az állomások között.

 

CLOSED FIELDBUS SYSTEM

 

ZÁRT TEREPBUSZ-RENDSZER

 

A zárt terepbuszok az egyes felhasználóknál az automatika különleges területein alkalmazott rendszerei (homogén rendszerek), ellentétben a nyitott rendszerekkel, amelyeket több különböző felhasználó is tud használni (többfelhasználós rendszer)..