MÉRÉSI ÉS MŰSZERES SZAKCIKKEK JEGYZÉKE

az 1991-2000. között megjelent magyar folyóiratokból

Összeállította: Lukács Gyula

Megjegyzések a cikkjegyzék használatához

CIKKJEGYZÉK

Akkreditált laboratóriumok

Akkreditált kalibráló laboratóriumok jegyzéke. 1997. ápr. 25-i állapot. Mérésügyi Közlemények, 1997. 2.sz. 38-44.p. (OMH)

Akkreditált kalibráló laboratóriumok által kiadott bizonyítványokra vonatkozó követelmények. EAL-R1. European cooperation for Accreditation of Laboratories. (Publication Reference EAL-R1.) Mérésügyi Közlemények, 1998. 3.sz. 54-55.p. (OMH)

Gáti Ernő: Javaslat laboratóriumok összehasonlítások referenciaértékének meghatározására. Mérésügyi Közlemények, 2000. 2.sz. 41-45.p. (OMH)

Martonos Ildikó: A Faipari Kutató Intézet laboratórium akkreditálása. Faipar, 1991/3. 114-117.p. (BME)

Ring Rózsa: Akkreditálás Magyarországon. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 58.sz. 1996. 21-24.p. (MTA-MMSZ)

Szunyogh István: Akkreditált multiméter kalibráló laboratóriumok közti összehasonlító mérések. Mérésügyi Közlemények, 1996. 1.sz. 27-29.p. (OMH)

Akusztikai és ultrahangos mérések

Pellionisz Péter: Anyag és állapot vizsgálat akusztikus emisszióval. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 52.sz. 1993. 59-65.p. (MTA-MMSZ)

Pirkó József: Ultrahangos vizsgálatok a vegyiparban. Magyar Kémikusok Lapja, 1988/8-9. 421-425.p. (BME)

Analitikai kémia

Braun Tibor - Zsindely Sándor: Műszeres analitikai módszerek használatának relatív gyakorisága a kémiai szakirodalom alapján. Magyar Kémiai Folyóirat, 1993/7-8. 297-300.p. (BME)

Braun Tibor - Glanczel Wolfgang - Zsindely Sándor: Az analitikai kémia az Analytical Abstracts adatbázis tükrében az analitikai szakirodalom folyóiratai, a szakirodalom koncentrálódása és szóródása. Magyar Kémiai Folyóirat, 1993/7-8. 301-315.p. (BME)

Dióspatonyi Ildikó: Kémiai adatbázisok az Interneten. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 64.sz. 1999. 37-44.p. (MTA-MMSZ)

Fodor Péter: Minőségbiztosítás a speciációs analitikában. (Irodalmi összefoglaló.) Magyar Kémiai Folyóirat, 2000/5-6. 192-200.p. (BME)

Hangos Katalin: A magyar kemometriai kutatások helyzete és fejlődésének lehetséges irányai. Magyar Kémiai Folyóirat, 1994/6. 251-256.p. (BME)

Horvát Viola: Immunérzékelők az analitikai kémiában. Irodalmi áttekintés. Magyar Kémiai Folyóirat, 1991/1. 25-32.p. (BME)

Inczédy János: A kémiai analitika szerepe a folyamatszabályozásban. Magyar Kémikusok Lapja, 1992/8. 317-319.p. (BME)

Inczédy János: Folyamatok, dinamikus rendszerek kémiai analitikája. Magyar Kémiai Folyóirat, 1994/9. 373-379.p. (BME)

Kapui Imre: Analitikai mérőműszerek méretének csökkentése. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 64.sz. 1999. 23-38.p. (MTA-MMSZ)

Markó László: Mire jó a magyar kémia - miként lehetne jobb? Kémiai Közlemények, 72.k. 1991. 179-213.p. (BME)

Párkány Mihály: Hiteles anyagminták az analitikai kémiában. Magyar Kémikusok Lapja, 1993/5. 208-210.p. (BME)

Szepesváry Pál: Kemometria és analitikai kémia. Magyar Kémikusok Lapja, 1998. Különszám. K9-K14.p. (BME)

Szepesy László: Az elválasztástechnikai módszerek fejlődése és jelentősége. Magyar Kémiai Folyóirat, 1994/8. 340-353.p. (BME)

Szeredai László - Nagy Márton - Papp József: Hazai automatizált analizátor hidrazin mérésére. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 55.sz. 1994. 35-43.p. (MTA-MMSZ)

Tóth Klára: Szelektív érzékelők jelentősége a kémiai analízisben. Székfoglaló előadás. Magyar Kémiai Folyóirat, 1999/5. 173-199.p. (BME)

Veress   Gábor: Két mérési módszer statisztikai összehasonlítása. 2. Összehasonlítás több koncentráció mérésével. Magyar Kémikusok Lapja, 1990/2. 91-92.p. (BME)

Anyagvizsgálat

Demeter V. Ákos: A felületi feszültség mérésének gyakorlati módszere. Magyar Kémikusok Lapja, 1990/6. 248-251.p. (BME)

Klausz Gábor: Felületi hibavizsgálatok mágnesporos, örvényáramos és folyadékbehatolásos módszerekkel. Magyar Kémikusok Lapja, 1998/6. 283-286.p. (BME)

Pozsgay György: Anyag- és feszültségvizsgálat Barkhausen-zaj mérésével. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 66.sz. 2000. 15-20.p. (MTA-MMSZ)

Áramlásmérés

Edöcsény Ádám: Légnemű anyagok izentropikus kitevőjének számítása. Mérésügyi Közlemények, 1998. 4.sz. 86.p. (OMH)

Edöcsény Ádám: A folyadékáram-mérés áramlási feltételei a nemzetközi szabványokban. Mérésügyi Közlemények, 1999. 4.sz. 65-70.p. (OMH)

Kiss András - Salamon Péter: Coriolis-erők hatásán alapuló tömegáramlásmérés. Magyar Elektrotechnika, 1992/5. 24-28.p. (BME)

Léb György: Mágneses indukciós áramlástávadók. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 63.sz. 1999. 33-41.p. (MTA-MMSZ)

Molnár János: Adalékok a szűkítőelemes áramlásmérés hibaszámításához. Mérésügyi Közlemények, 1993. 4.sz. 134-143.p. (OMH)

Papp Róbert: Automatizált pormintavétel áramló gázból. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 64.sz. 1999. 45-50.p. (MTA-MMSZ)

Reményi Tibor: Korszerű ipari áramlásmérő rendszerek. Magyar Kémikusok Lapja, 1992/10. 410-414.p. (BME)

Reményi Tibor: Elavult-e a mérőperem? - avagy egy régi mérési módszer reneszánsza. Mérésügyi Közlemények, 1993. 4.sz. 125-133.p. (OMH)

Reményi Tibor: Az ultrahangos áramlásmérés bizonytalanságának számítása. Mérésügyi Közlemények, 1997. 4.sz. 122-126.p. (OMH)

Reményi Tibor: Az elektromágneses folyadékáram-mérők mérési bizonytalanságának elemzése és gyakorlati számítása. Mérésügyi Közlemények, 1999. 3.sz. 40-44.p. (OMH)

Rékási Balázs - Szabó László: A turbinás áramlásmérők pontosságát növelő új áramlásterelő. Magyar Épületgépészet, 1998/8. 23-26.p. (BME)

Sebestyén Imre - Morva György - Boross Norbert - Poncagiju Bat-Ocs: Áram-táv-érzékelő szenzorok vizsgálata. Elektrotechnika, 1991/7. 265-271.p. (BME)

Atomabszorpciós spektrometria

Fazekas János: Az áramerősség befolyása az atomabszorpciós lámpák stabilitására. Magyar Kémiai Folyóirat, 1991/4. 175-179.p. (BME)

Fazekas János: A halogénzavarások megelőzésének módozata az elektromos atomabszorpciós spektrometriában. Magyar Kémiai Folyóirat, 1991/8, 335-338.p. (BME)

Fazekas János - Gh. Paul Zugravescu: Érzékenységjavítás az atomabszorpciós spektro-metriában folytonos sugárforrás és nyomás alatti atomizálás kombinált használatával. Magyar Kémiai Folyóirat, 1991/1. 22-29.p. (BME)

Fazekas János - Gh. Paul Zugravescu: A nyomás alatti atomizálás használata a gázfázisú disszociációs zavarások csökkentésére az elektrotermikus atomabszorpciós spektro-metriában. Magyar Kémiai Folyóirat, 1991/6. 238-240.p. (BME)

Gegus Ernő: A színképelemzés optikai atomspektroszkópiai módszerei. Magyar Kémiai Folyóirat, 1994/8. 327-339.p. (BME)

Pósta József - Szűcs László - Farag Houssein: Számítógéppel vezérelt AAS pásztázó módszer lángatomabszorpciós folyamatok tanulmányozásához. Magyar Kémiai Folyóirat, 1991/1. 33-39.p. (BME)

Sólyom Anikó - Fodor Péter - Kemény Sándor: Optimális módszerek alkalmazása az analitikai atomspektroszkópiában. Magyar Kémiai Folyóirat, 1990/3. 107-114.p. (BME)

Elektrokémiai mérések

Bakos István - Horányi György: Platinázott platinaelektródok ciklikus voltammetriás viselkedésében tapasztalható rendhagyó jelenségek. I. Magyar Kémiai Folyóirat, 1992/4. 146-153.p. II. uo. 1992/11. 442-447.p. III. uo. IV. uo. 1998/5. 182-186.p. (BME)

Bakos István - Horányi György: Kedvezményezett kristálytani orientációjú platinázott platinaelektródok voltammetriás viselkedése. Magyar Kémiai Folyóirat, 1995/6. 219-223.p. (BME)

Fehér Zsófia - Tóth Klára - Pungor Ernő: Automatikus és elektrokémiai mérőrendszerek. Kémiai Közlemények, 77.k. 1993. 100-110.p. (BME)

Garai Tibor - Bartalits Lídia - Mészáros Lajos - Francesco Fagioli - Climo Locatelli: Derivatív és differenciál potenciometrikus stripping analízis. Magyar Kémiai Folyóirat, 1997/2. 51-60.p. (BME)

Havas Jenő - Kecskés Lajos - Rohonczyné Boksay Erzsébet: A potenciometriás mérőjel egyensúlyi értékének előrejelzése. Magyar Kémiai Folyóirat, 1993/9. 356-360.p. (BME)

Inzelt György: Elektrokémiai kutatások Magyarországon 1895-től napjainkig. Magyar Kémiai Folyóirat, 1994/1. 20-41.p. (BME)

Kapui   Imre - Nagy Géza - Csány Béla - Tóth Klára: Új típusú pásztázó elektrokémiás mikroszkópiás mérőkészülék kifejlesztése és vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 1998/5. 195-207.p. (BME)

Kellner Róbert - Taga, Karim: Kémiailag módosított infravörös-áteresztő szálak és azok kémiai érzékelőként való alkalmazása. Magyar Kémiai Folyóirat, 1993/9. 382-387.p. (BME)

Kerekes László - Bán Szilvia: Direkt potenciometrikus klorid-tartalom meghatározó módszer összehasonlító vizsgálata. Élelmiszervizsgálati Közlemények. 1992. 4. füzet. 282-287.p. (BME)

Kiss Éva: Mérési módszerek és műszerek szilárd felületek nedvességének vizsgálatára. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 53.sz. 1993. 59-66.p. (MTA-MMSZ)

Kormos Fiametta - Pantea Cristiau: Félvezető redoxi szenzor. Magyar Kémiai Folyóirat, 1999/9. 379-381.p. (BME)

Magyari Miklós - Liszi János: Ioncserélő membránok dielektromos tulajdonságai. Magyar Kémiai Folyóirat, 1998/2. 47-53.p. (BME)

Mészáros Lajos: Impedancia diagramok értékelése a korróziós méréstechnikában. Magyar Kémiai Folyóirat, 1996/11. 463-468.p. (BME)

Nagy Anita - Nagy Géza: Légréses amperometriás mérőcella szabad cianidkoncentráció mérésére. Magyar Kémiai Folyóirat, 1993/7-8. 275-280.p. (BME)

Nagy Anita - Nagy Géza - Szegletes József - Tolokán Antal - Fehér Zsófia: Redoxi mediátorral módosított grafit elektródra épülő új elektroanalitikai méréstechnika. Magyar Kémiai Folyóirat, 1995/10. 430-437.p. (BME)

Nagy Géza: Bioszenzorok, a szelektív kémiai érzékelők speciális csoportja. Magyar Kémikusok Lapja, 1998/5. 211-221.p. (BME)

Nagy Géza - Gorton Lívia: Felületaktív anyagok hatása kémiailag módosított elektródok működésére. Magyar Kémiai Folyóirat, 1993/9. 343-355.p. (BME)

Nagy Géza - Nagy Lívia: Az elektroanalitika fejlődésének irányai napjainkban. Magyar Kémikusok Lapja, 1998. Különszám. K67-K75.p. (BME)

Nagy Géza - Nagy Lívia: Az elektroanalitika fejlődésének irányai napjainkban. Magyar Kémikusok Lapja, 1999/6. 265-273.p. (BME)

Németh Richárd - Hlavay József: Piezoelektromos kémiai érzékelők stabilitásának vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 2000/7. 251-261.p. (BME)

Pungor Ernő: Ionszelektív elektródok - analógiák és következtetések. Magyar Kémiai Folyóirat, 1995/11. 470-475.p. (BME)

Simon Péter - Kádár Mihály - Farsang György: Számítógépes mérő és kiértékelő eljárás a voltammetria LSV és CV módszereihez. Magyar Kémiai Folyóirat, 1996/9. 391-397.p. (BME)

Szabó Kálmán - Varga Pál: Elektrokémiai vizsgálatok kis hőmérsékleten. I. Magyar Kémiai Folyóirat, 1993/6. 219-283.p. II. uo. 1993/10. 397-402.p. III. uo. 1995/1. 31-35.p. IV. uo. 1995/3. 124-129.p. V. uo. 1995/7. 277-281.p. VI. Szabó Kálmán - Budai László, uo. 1996/6. 291-296.p. VII. uo. 1996/9. 407-410.p. (BME)

Tóth Klára - Hrabéczyné Páll Andrea - Pungor Ernő - Sáfrán György - Geszti Tamásné - Barna B. Péter: Planáris ezüstjodid elektródok előállítása és vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 1994/12. 546-554.p. (BME)

Tóth Klára - Nagy Géza - Benjamin R. Horrocks - Allan J. Bard: Ionszelektív membránok vizsgálata pásztázó elektrokémiai mikroszkóppal. Magyar Kémiai Folyóirat, 1993/9. 339-348.p. (BME)

Elektromágneses összeférhetőség és elektromágneses zavarok

Hansági István: EMC-EMS mérések. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 55.sz. 1994. 45-52.p. (MTA-MMSZ)

Fehér Zoltán: EMC villám- és túlfeszültség-védelem. I. rész. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 60.sz. 1997. 31-39.p. II. rész. uo. 61.sz. 1998. 331-41.p. III. rész. uo. 62.sz. 1998. 35-44.p. IV. rész. uo. 63.sz. 1999. 17-26.p. V. rész. uo. 65.sz. 2000. 39-49.p. (MTA-MMSZ)

Hanti Jenő: Elektromágneses zavartatás. Magyar Elektrotechnika, 1991/7-8. 36-46.p. (BME)

Hanti Jenő: Elektromágneses zavartűrés. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 59.sz. 1997. 53-59.p. (MTA-MMSZ)

Komáromi Tibor: Elektromágneses zavarok és túlfeszültségek mérése. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 54.sz. 1994. 9-17.p. (MTA-MMSZ)

Élelmiszervizsgálat

Balázs Tibor - Csury István - Örvös Mária - Villányi Miklós: Oktató-kutató mérőállomás kialakítása a BME Vegyipari és Élelmiszeripari Gépek Tanszékén. Élelmezési Ipar, 1992/7. 201-205.p. (BME)

Barabássy Sándor - Kaffka Károly: Új kvantitatív és kvalitatív porított tejtermék keverékek roncsolásmentes gyors vizsgálatára. Élelmezési Ipar, 1998/2. 50-55.p. (BME)

Biacs Péter: Merre tart az élelmiszeranalitika? Magyar Kémikusok Lapja, 1990/1. 45-47.p. (BME)

Engelhardt Ferenc: Újra indult a malomipari laborműszergyártás. Élelmezési Ipar, 1997/3. 87.p. (BME)

Farkas József: DSC termoanalitikai módszer néhány élelmiszertudományi alkalmazása. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1994. 3. füzet. 180-189.p. (BME)

Lányi Aliz - Tömösközi Sándor: Az áramló injektálási módszer analitikai alkalmazása az élelmiszeriparban. Élelmezési Ipar, 1993/2. 297-304.p. (BME)

Lásztity Radomir: A minőségellenőrzés és analitika fejlődési trendjei a fermentációs úton előállított élelmiszereknél. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1993. 4. füzet. 273-277.p. (BME)

Lásztity Radomir: Az élelmiszeranalitika helyzete és várható fejlődési trendjei az EURO FOOD CHEM VIII. konferencia tükrében. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1995. 4. füzet. 273-280.p. (BME)

Lukács Gábor: A mikroszkópos élelmiszervizsgálatok múltja, jelene és jövője. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1997. 2. füzet. 122-128.p. (BME)

Molnár Pál: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése. II. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1991. 3. füzet. 141-158.p. (BME)

Molnár Pál: Az élelmiszeranalitika hazai helyzete és a nemzetközi fejlődés trendje. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1992. 4. füzet. 288-299.p. (BME)

Molnár Pál - Pallóné Kisérdi Imola: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése. V. A fagyasztás preferencia és averzió dinamikája. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1993. 4. füzet. 278-289.p. (BME)

Molnár Pál: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése. VII. Élelmiszerek preferenciája és tápértéke közti kapcsolat. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1996. 3. füzet. 189-202.p. (BME)

Molnár Pál - Tóthné Márkus Marianna - Boross Ferenc: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata. III. Gyümölcslevek szakértői és fogyasztói minősítése. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1991. 4. füzet. IV. Érzékszervi bírálóképesség vizsgálata. uo. 1992. 2. füzet. 103-112.p. (BME)

Nagy Edit: Körvizsgálati adatok újszerű értékelése és annak tanulságai az élelmiszerek legfontosabb paramétereinek meghatározásában. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1992. 1. füzet, 33-40.p. (BME)

Nógrádi Sándor: A TP-biolumineszcencia egy lehetőség a higiéniás gyorsellenőrzés és a HACCP program megvalósításához. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1997. 2. füzet. 129-140.p. (BME)

Petres Jolán - Czukor Bálint: Hatásfelület analízis alkalmazása az élelmiszerkutatásban. Élelmezési Ipar, 1992/5. 138-141.p. (BME)

Salgó András - Lásztity Radomir - Varga János: Vizsgálati módszerek gabonafélék csírázottságának meghatározására. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1998. 2. füzet. 67-74.p. (BME)

Szabó S. András: Aktivációs analízis az élelmiszer-analitikában IX. Korszerű eljárások az élelmiszervizsgálatokban. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1992. 4. füzet. 267-276.p. (BME)

Szabó S. András: Roncsolásmentes aktivációs módszerek alkalmazási lehetőségei az élelmiszeranalitikában. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1994. 2. füzet. 57-68.p. (BME)

Tóth Árpád - Biacs K. Péter - Váradi Mária - Biacs A. Péter: PAS alkalmazása az élelmiszervizsgálatra. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1994. 2. füzet. 27-30.p. (BME)

Váradi Mária: Fejezetek a hazai élelmiszer- és agráranalitika elmúlt száz évéből. Magyar Kémiai Folyóirat, 1995/3. 89-96.p. (BME)

Váradi Mária: Az élelmiszeranalitika helyzete hazánkban és a jövő kihívásai. Magyar Kémikusok Lapja, 1998. Különszám. K15-K19.p. (BME)

Zsarnóczay Gabriella: Foszfátaktivitás meghatározás nemzetközi körtesztjének értékelése. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1997. 3. füzet. 185-196.p. (BME)

Emissziós (ICP) spektrometria

Kárpáti Péter - Borszéki János - Wolfhard Wegscheider: A Kálmán-szűrő alkalmazása az ICP spektrometriában. I. Magyar Kémiai Folyóirat, 1995/5. 173-1182.p. (BME)

Lickl Eleonore: Korszerű műszeres fémanalitikai eljárások az AAS és az ICP-AAS összehasonlítása. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1992. 4. füzet. 261-266.p. (BME)

Matherny Miklós - Pliesovška Natalia: OES ás EDXRF analitikai eljárások értékelő paramétereinek összehasonlítása. Magyar Kémiai Folyóirat, 2000/5-6. 247-250.p. (BME)

Épületgépészet

Bátyi Béla: A turbinás gázmérők hitelesítésének új módszerei. Épületgépészet, 1991/1. 18-22.p. (BME)

Bátyi Béla: A háztartási membrános gázmérés fejlődéstörténete és a mérők továbbfejlesztésének irányai. Épületgépészet, 1991/2. 53-61.p. (BME)

Bátyi Béla: Membrános háztartási gázmérők tartóssági vizsgálata. Magyar Épületgépészet, 1992/3. 8-12.p. (BME)

Bátyi Béla: Miért indokolt hőmérséklet-kompenzátoros gázmérés a háztartásokban. 1. rész. Magyar Épületgépészet, 1998/5. 27-30.p. 2.rész uo. 1998/6. 7-9.p. (BME)

Bátyi Béla - Király Géza: Az önszabályozó turbinás gázmérő. 1. rész. Magyar Épületgépészet, 1994/7-8. 17-21.p. 2. rész. uo. 1994/9. 3-7.p. (BME)

Csoknyai István: A hőfogyasztásmérés hazai helyzete. Magyar Épületgépészet, 1992/10. 3-4.p. (BME)

Horvát Gábor: Fűtési energia mérése korszerű hőfogyasztásmérő műszerekkel. Magyar Épületgépészet, 1992/7-8. 14-16.p. (BME)

Kovács István: Gépészeti mérések az Épületgépészeti Tanszék laborjaiban. Magyar Épületgépészet, 1998/2. 13-14.p. (BME)

Lehmann János: Vízmérők kiválasztása. 1. rész. Magyar Épületgépészet, 1998/5. 33-35.p. 2. rész. uo. 1998/11. 11-12.p. 3. rész. uo. 1999/1. 25-27.p. (BME)

Mohai Lajos: Központi melegvízellátás korrekt mérése és hőtechnikai problémái. Magyar Épületgépészet, 2000/4. 22-24.p. (BME)

Faipar

Magoss Endre: Forgácslap gyártássorra telepíthető folyamatos (on line) minőségellenőrző rendszer lehetőségének vizsgálata. Faipar, 1994/1. 8-9.p. (BME)

Folyadékkromatográfia

Békássy Sándor - Szepesy László: Új vegyipari művelet: a nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfia (HPLC) II. Az elúciós technika ipari alkalmazása. Magyar Kémikusok Lapja, 1992/6. 185-191.p. (BME)

Fekete Jenő - Morovján György - Szepesi Ildikó - Rátkai Tünde: A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia analitikai alkalmazása. I. Eluensszállítók. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 51.sz. 1992. 27-37.p. II. Detektorok jellemzői. UV-VIS detektorok. uo. 52.sz. 1993. 25-38.p. III. Többcsatornás UV, UV-VIS és diódasoros detektorokkal. 53.sz. 1993. 35-52.p. (MTA-MMSZ)

Fekete Jenő - Romvári Zsuzsanna - Klebovich Imre - Ürmös Iván: A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) fejlődése és alkalmazási lehetőségei. I. Magyar Kémikusok Lapja, 1997/12. 540-547.p. (BME)

Horvai György - Gödörházi Lajos - Tolokán Antal - Pungor Ernő: Robottechnikára épülő automatizált mintaelőkészítés nifedipin vérplazmából történő meghatározásához folyadékkromatográfiában. Magyar Kémiai Folyóirat, 1993/9. 372-381.p. (BME)

Klebovich Imre - Fekete Jenő - Ürmös Iván - Romvári Zsuzsanna: A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) fejlődése és alkalmazási lehetőségei. II. Magyar Kémikusok Lapja, 1998/1. 9-18.p. (BME)

Mincsovics Emil: Túlnyomásos rétegkromatográfia. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 66.sz. 2000. 39-45.p. (MTA-MMSZ)

Szepesy László - Békássy Sándor: Új vegyipari művelet: a nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfia (HPLC) I. A preparatív folyadékkromatográfia alapjai és lehetőségei. Magyar Kémikusok Lapja, 1992/2. 45-52.p. (BME)

Tyihák Ernő - Nimcsovics Emil: A rétegrendszerű folyadékkromatográfia továbbfejlesztése: azonosságok és eltérések az OPLC és HPLC között. Kémiai Közlemények, 77.k. 1993. 79-99.p. (BME)

Fotoelektron-spektroszkópia

Csákvári Béla - Nagy Attila - Zanathy László - Szepes László: Változatos kémiai felhasználású VUV fotoelektron-spektrométer (ATOMKI ESA 32). Magyar Kémiai Folyóirat, 1992/10. 415-419.p. (BME)

Veszprémi Tamás - Nyulászi László: A fotoelektron-spektroszkópia alkalmazási lehetőségei és legújabb módszerei. I. Az ultraibolya fotoelektron-spektroszkópia és alkalmazási lehetőségei. Magyar Kémikusok Lapja, 1997/1. 1-12.p. II. A fotoelektron-spektroszkópia legújabb módszerei. uo. 1997/3. 133-136.p. (BME)

Gázkromatográfia

Balla József: Nagysebességű gázkromatográfia. Magyar Kémikusok Lapja, 1997/6. 265-270.p. (BME)

Tóth Árpád - Praszna Lajos: A retenciós indexek pontosságának javítása a programozott hőmérsékletű gázkromatográfiában. Magyar Kémikusok Lapja, 1997/4. 163-169.p. (BME)

Geodézia, kartográfia

Bányai László - Papp Gábor - Tóth László: A GPS-mérések troposzférikus korrekciója. Geodézia és Kartográfia, 1994. 2.sz. 79-84.p. (BME)

Bartha Lajos: A reformkori felmérések műszerei. Hidrológiai Közlöny, 1996. 3.sz. 177-185.p. (BME)

Bencze Pál: Az ionoszféra hatása a GPS méréseknél. Geodézia és Kartográfia, 1994. 2.sz. 85-89.p. (BME)

Borza Tibor: A GPS technika jelene és jövője Magyarországon. Geodézia és Kartográfia, 1992. 6.sz. 397-401.p. (BME)

Busics György: A GPS-technika mérési módszerei a geodéziai gyakorlatban. Geodézia és Kartográfia, 1993. 2.sz. 102-114.p. (BME)

Csapó Géza: LaCoste-Romberg graviméterekhez épített szélessávú feedback rendszer hitelesítése. Geodézia és Kartográfia, 1991. 5.sz. 352-358.p. (BME)

Csapó Géza: Abszolút graviméteres mérések Magyarországon 1978-1984 között. Geodézia és Kartográfia, 1994. 4.sz. 218-224.p. (BME)

Detrekői Ákos: Geodézia és űrtechnika. Geodézia és Kartográfia, 1991. 3.sz. 164-171.p. (BME)

Havasi István: A hidrosztatikai szintezőműszerek megbízhatósága és alkalmazásai. Geodézia és Kartográfia, 1991. 5.sz. 358-365.p. (BME)

Horváth Kálmán: A látástávolság fogalma és elmélete. Geodézia és Kartográfia, 1994. 1.sz. 18-24.p. (BME)

Horváth Kálmán: A látástávolság hatása a légiközlekedésre és a geodéziai mérésekre. Geodézia és Kartográfia, 1994. 4.sz. 210-215.p. (BME)

Joó István: A GPS-szel mért magasságok megbízhatóságáról. Geodézia és Kartográfia, 1998. 2.sz. 18-24.p. (BME)

Kardos István: Nagy pontosságú időszinkronizáció műholdak segítségével. Geodézia és Kartográfia, 1992. 3.sz. 165-170.p. (BME)

Kenyeres Ambrus: A GPS szélső pontosságú alkalmazásának feltételrendszere. Geodézia és Kartográfia, 1994. 2.sz. 72-79.p. (BME)

magyar geodézia és az egységes Európa. A-, Földmérő, 1993. 1.sz. 1-5.p. (BME)

Mentes Gyula: CCD-érzékelők alkalmazási lehetőségei a geodéziai méréstechnikában és a fotogrammetriában. Geodézia és Kartográfia, 1994. 5-6.sz. 270-278.p. (BME)

Mentes Gyula: Deformációmérési eljárások összehasonlítása. Geodézia és Kartográfia, 1995. 4.sz. 210-213.p. (BME)

Monhor Davaadorjin: A normális eloszlásfüggvény Derenzo-féle approximációjáról. Geodézia és Kartográfia. 1998. 12.sz. 20-25.p. (BME)

Orbán Aladár: A geodézia műszerkalibrálás kialakulása a soproni MTA GGKI-ban. Geodézia és Kartográfia, 1999. 1.sz. 24-28.p. (BME)

Rózsa Szabolcs: Gravimetriai mérések terepi javításának meghatározása Magyarországon. Geodézia és Kartográfia, 1998. 5.sz. 19-24.p. (BME)

Szűcs László - Takács Nándor: Vízszintes mozgásvizsgálatok műszerfeltételei. Geodézia és Kartográfia, 1998. 9.sz. 21-28.p. (BME)

Gépészeti mérések

Bencze Ferenc - Füredi Gábor - Szlvika Ferenc: Axiális ventilátor jelleggörbe mérésére kifejlesztett mérőberendezés. Gép, 1990/9. 350-353.p. (BME)

Borsai Tamás: A rezgésmérés információs bázisa. Gép, 1993/4-5. 65-73.p. (BME)

Czinege Imre - Sárossy György: Egyedi fejlesztésű anyagvizsgáló gépek konstrukciós szempontjai. Gép, 1990/10. 367-370.p. (BME)

Csóka János - Gurzó József - Maros Zsolt - Pap Józsefné: Mérőgép és megmunkáló központ információs kapcsolatának fejlesztése. Gépgyártástechnológia, 1992/12. 505-506.p. (BME)

Dudás Illés - Csermely Tibor - Varga Gyula: Villamos mérési módszerek felhasználása szerszámgépek dinamikus jellemzőinek meghatározására. Gép, 1996. 7.sz. 35-37.p. (BME)

Kéthelyi József - Mészáros Gézáné: Tapasztalatok SPECTROTEST-M spektrométerrel végzett vizsgálatokhoz. Gép, 1993. 4-5.sz. 74.p. (BME)

Lajos Tamás - Preszler László - Marschall József: A megbízható poremissziómérés feltételei. Gép, 1990. 8.sz. 315-317.p. (BME)

Lipták László: Korszerű füstgázelemző készülékek szükségessége a hazai gázkazán szerviz piacon. Gép, 1993. 5.sz. 25-28.p. (BME)

Mistéth Endre: Duzzasztómű vasbeton szerkezetével összefüggő mérések feldolgozása max "kiegyenlítő" módszerrel. Hidrológiai Közlöny, 72.k. 3-4.sz. 1992. 193-202.p. (BME)

Osanna, P.H.: Fejlesztési irányzatok szerszámok méréstechnikájában. Gép, 1996. 10.sz. 42-44.p. (BME)

Péczely György: Rezgésvizsgálat a gyakorlatban. Gépgyártástechnológia, 1992/3-4. 119-132.p. (BME)

Réti István: Méréstechnika az eredményes innováció szolgálatában. Gép, 1990. 5.sz. 166-172.p. (BME)

Gyógyszeranalitika

Görög Sándor: A modern gyógyszeranalitika magyar szerzők eredményeinek tükrében. Magyar Kémiai Folyóirat, 1994/5. 214-225.p. (BME)

Görög Sándor: 40 év a gyógyszeranalitikában. Magyar Kémiai Folyóirat, 2000/2. 51-70.p. (BME)

Híradástechnikai mérések

átlapolódás (aliasing) alapjai. Az-, Magyar Elektrotechnika, 1992/2. 9-11.p. (BME)

Automatikus optikai reflektométer. Magyar Elektrotechnika, 1992/2. 6-8.p. (BME)

Digitális oszcilloszkópok és hullámalak-digitalizálók működésének alapjai. Magyar Elektrotechnika, 1991/12. 8-21, 35.p. (BME)

digitális oszcilloszkópok haszna a híradástechnikában. A-, 1. rész. Magyar Elektrotechnika, 1993/4. 16-19.p. 2. rész. uo. 1993/5. 14-17.p. (BME)

Grosz Imre: KKMF Számítógéptechnikai Intézet digitális laboratóriuma. Magyar Elektrotechnika, 1999/7-8. 22-25.p. (BME)

Johnson, Aileen: Vállalati LAN-ok monitorozása és analízise. Magyar Elektrotechnika, 1999/9. 28-31.p. (BME)

Lipovec, Vlatko: Digitális mikrohullámú berendezések mérőmódszerei. I. rész. Magyar Elektrotechnika, 1992/5. 18-23.p. II. rész. uo. 1992/6. 28-32.p. (BME)

Lukács Attila: Korszerű híradástechnikai szerviz műszerek fejlesztési kérdései. Magyar Elektrotechnika, 1992/6. 34-37.p. (BME)

Magó István: Bevezetés a rádiófrekvenciás zavarok mérésének és elhárításának témakörébe. Magyar Elektrotechnika, 1993/9. 29-33.p. (BME)

Ooka, Takao: Új mérőműszerek a száloptikai távközlésben. Magyar Elektrotechnika, 1991/7-8. 22-34.p. (BME)

Shiomi, Akira: Mérőműszerek elektronikai és hírközlési alkalmazása 1. rész. Magyar Elektrotechnika, 1991/4. 37-41.p. 2. rész. uo. 1991/6. 30-33.p. (BME)

Sonobe, Yoji: Az Anritsu MVO2 sorozatú optikai spektrumanalizátorai. 1. rész. Magyar Elektrotechnika, 1992/7-8. 56-60.p. 2. rész. uo. 1992/9. 14-20.p. (BME)

Hőmérsékletmérés

Andor György - Karner Miklós: Érintésmentes hőmérsékletmérés. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 51.sz. 1992. 43-48.p. (MTA-MMSZ)

hőmérséklet mérése, A-, 1. rész. Magyar Elektrotechnika, 1999/1-2. 44-45.p. 2. rész. uo. 1999/3. 41-42.p. 3. rész. uo. 1999/4. 33-36.p. 4. rész. uo. 1999/5. 42-43.p. (BME)

Hőmérsékletérzékelők kalibrálása. Magyar Elektrotechnika, 1999/10. 44-45.p. (BME)

Karner Miklós: A valódi hőmérséklet meghatározása érintésmentes mérésnél. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 52.sz. 1993. 47-54.p. (MTA-MMSZ)

Keresztes János: Hőfényképezés. Magyar Kémikusok Lapja, 1998/12. 575-578.p. (BME)

Kovács Tibor: Léghőmérők kalibrálása. Mérésügyi Közlemények, 1999. 2.sz. 32-34.p. (OMH)

Kovács Tibor - Magyarlaki Tibor - Szilágyi Gábor: A hőenergia új országos etalonja. Mérésügyi Közlemények, 1996. 3.sz. 75-79.p. (OMH)

Kránicz Tibor: Az RCL reakciókaloriméter alkalmazása környezetvédelmi és kutatási célokra a Nitrokémiában. Magyar Kémikusok Lapja, 1993/4. 150-152.p. (BME)

Madarász László: Digitális kimenőjelű hőmérsékletmérő IC-k. Elektrotechnika, 1997/4. 137-140.p. (BME)

Pap Gábor: Hőmérsékletmérés a karbantartásban. Gépgyártástechnológia, 1994/11-12. 459-463.p. (BME)

Infravörös spektrofotometria

Barabás Béla: A triptofán, mint NIR készülékek hullámhosszellenőrző anyaga. Élelmiszerfizikai Közlemények, 1995/1-2. 11-19.p. (BME)

Graselli, J.G. - Mocaldo, S.E. - Mooney, J.R. - Jalsovszky Gy.: Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia ipari alkalmazásai: jelen és jövő. Magyar Kémikusok Lapja, 1992/2. 71-81.p. (BME)

Jalsovszky György: A Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia előnyei és legfontosabb alkalmazásai. Magyar Kémikusok Lapja, 1999/4. 169-172.p. (BME)

Tolvaj László: A diffúz reflexión alapuló infravörös spektroszkópia alkalmazása át nem világítható anyagok felületi változásának vizsgálatánál. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1991/1. 147-157.p. (BME)

Kalibrálás, hitelesítés

Boksay Zoltán: Kérdések és válaszok a kalibrálásról. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 58.sz. 1996. 17-19.p. (MTA-MMSZ)

Komáromi Tibor: Kalibrálási szolgáltatásaink jellemzői - 1998. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 62.sz. 1998. 13-20.p. (MTA-MMSZ)

Komáromi Tibor: Kalibrálási szolgáltatások a minőségbiztosításban. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 65.sz. 2000. 7-11.p. (MTA-MMSZ)

Laboratóriumok belső auditjai és vezetőségi átvilágításai. EAL-G3. European cooperation for Accreditation of Laboratories. Mérésügyi Közlemények, 1997. 3.sz. 65-71.p. (OMH)

Rékási Balázs - Kocsmár Kornél - Kun Sándor: Új hitelesítési rendszer a Fővárosi Gázművek Rt-nél. Magyar Épületgépészet, 2000/6. 8-12.p. (BME)

Reményi Tibor: Ipari- és folyamatirányítási mérőeszközök kalibrálásáról. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 60.sz. 1997. 23-29.p. (MTA-MMSZ)

Reményi Tibor: Függ-e a kalibrálás bizonytalansága a kalibrált műszertől? Mérésügyi Közlemények, 2000. 2.sz. 46-48.p. (OMH)

Szunyogh István: A laboratóriumi mérési képesség, kalibrálási bizonytalansága és a kalibrált mérőeszközzel végzett mérések bizonytalansága. Mérésügyi Közlemények, 1997. 2.sz. 51-54.p. (OMH)

Keménységmérés

Simon László: A terhelés hatása a keménységmérés eredményére. Mérésügyi Közlemények, 1996. 2.sz. 44-47.p. (OMH)

Simon László: A mérési bizonytalanságot befolyásoló tényezők a Rockwell-C keménységméréseknél. Mérésügyi Közlemények, 1998. 1.sz. 18-21.p. (OMH)

Környezetvédelem

Dányi Dezső: Folyamatos analitikai mérések a környezetvédelem szolgálatában. Magyar Elektrotechnika, 1999/6. 34-35.p. (BME)

Kérészi Barnabás - Lohász Márton - Riesz Gábor: Imissziós és emissziós mérőállomások. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 52.sz. 1993. 11-15.p. (MTA-MMSZ)

Lumineszceniás módszer

Kispéteri József: Termolumineszcenia módszer. Élelmiszerfizikai Közlemények, 1992/2. 49-65.p. (BME)

Mágneses magrezonanciás mérések

Sohár Pál: Néhány példa korszerű NMR mérési módszerek alkalmazására a szerkezetkutatásban. Kémiai Közlemények, 72.k. 1991. 263-290.p. (BME)

Pelcer István: Korszerű 2D NMR módszerek és alkalmazásaik. Spin-lock (SL) eljárások az izotóp közegű nagyfelbontású NMR spektroszkópiában. Kémiai Közlemények, 72.k. 1991. 291-309.p. (BME)

Mérés bizonytalansága

Irányelvek a mérési bizonytalanság specifikálásához "WECC Doc.19". Mérésügyi Közlemények, 1994. 1.sz. 1-9.p. (OMH)

Irányelvek a mérési bizonytalanság specifikálásához. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 55.sz. 1994. 9-27.p. (MTA-MMSZ)

mérési bizonytalanság kifejezéséhez kiadott ISO Útmutató alapelvei. A-, Mérésügyi Közlemények, 1996. 2.sz. 48-51.p. (OMH)

mérési bizonytalanság meghatározása kalibrálásnál. A-, EAL-R2 Mérésügyi Közlemények, 1998. 3.sz. 56-65.p. (OMH)

tetszőleges függvénygenerátorok miértjei és hogyanjai. A-, (1. rész) Magyar Elektrotechnika, 1992/11-12. 40-44.p. (2. rész) uo. 1993/1. 25-30.p. (BME)

Mérés pontossága

Almási Gedeon: Mérési hibák elemzése mérlegegyenletek alapján. Magyar Kémikusok Lapja, 1994/4. 133-138.p. (BME)

Gyarmati Béla: Milyen pontos egy 0,1-es távadó? Mérésügyi Közlemények, 1997. 1.sz. 21-26.p. (OMH)

Gyarmati Béla: Milyen pontos egy pontosságellenőrzés? Mérésügyi Közlemények, 1997. 3.sz. 81-85.p. (OMH)

Singer Dénes: A pontatlanság logikája. A fuzzy módszerek elméletéről és eredményeiről. I. rész. Fizikai Szemle, 1994/10. 385-393.p. II. rész. uo. 1994/19. 466-472.p. (BME)

Mérési segédberendezések, kiszolgáló módszerek

Digitális oszcilloszkópok haszna tápegységek tervezésében és tesztelésében. Magyar Elektrotechnika, 1993/9. 24-28.p. (BME)

Juhász Mihály: Programozható mérésadatgyűjtő tervezése. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 65.sz. 2000. 61-67.p. (MTA-MMSZ)

Molnár Tibor: Ipari modem alkalmazása mérésadatgyűjtő berendezések távleolvasására. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 66. 2000. 47-51.p. (MTA-MMSZ)

Molnár Tibor: Berendezés szünetmentes áramellátásra. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 56.sz. 1995. 45-47.p. (MTA-MMSZ)

Nishida, Yutaka: Az MG 9001A/MG 9002A stabilizált fényforrások. I. rész. Magyar Elektrotechnika, 1992/9. 10-13.p. II. rész. uo. 1992/10. 32-38.p. (BME)

Radnai Rudolf: Mérési adatgyűjtés és feldolgozás számítógépekkel. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 50.sz. 1991. 23-29.p. (MTA-MMSZ)

Radnai Rudolf: CD-ROM adatbázisok - új távlatok a műszaki informatikában. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 54.sz. 1994. 49-53.p. (MTA-MMSZ)

Radnai Rudolf: Nagyértékű műszerek számítógépes nyilvántartása. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 54.sz. 1994. 33-35.p. (MTA-MMSZ)

Radnai Rudolf: Új módszerek és lehetőségek a műszaki informatikában. Műszerügyi és méréstechnikai Közlemények, 58.sz. 1996. 37-45.p. (MTA-MMSZ)

Radnai Rudolf: A PROFIBUS szabvány. I. rész. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 64.sz. 1999. 29-36.p. II. rész. uo. 65.sz. 2000. 23-29.p. (MTA-MMSZ)

Radnai Rudolf: Az Internet egy mérnök szemével. I. rész. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 66.sz. 2000. 21-31.p. (MTA-MMSZ)

Szabó József: Mérés számítógépes képfeldolgozási módszerekkel. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 65.sz. 2000. 55-60.p. (MTA-MMSZ)

Szeredai László - Lohász Márton - Papp József - Nyiredy Szabolcs: Szilárd-folyadék extraktor és többfázisú folyadék extraktor fejlesztése. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 54.sz. 1994. 19-26.p. (MTA-MMSZ)

Metrológia: általános és elméleti kérdések

Bánkuti László: Az SI-egységek többszöröseinek és törtrészeinek képzéséhez használt prefixumok. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 66.sz. 2000. 5-10.p. (MTA-MMSZ)

Bátyi Béla: Piacgazdaság és új mérésfilozófia, Magyar Épületgépészet, 1999/11. 23-27.p. (BME)

Bölöni Péter: A mérési információ mennyiségi jellemzése. Mérésügyi Közlemények, 1999. 3.sz. 115-119.p. (OMH)

Bölöni Péter: Egymást megerősítő és egymásnak ellentmondó mérési eredmények. Mérésügyi Közlemények, 1994. 4.sz. 120-123.p. (OMH)

Bölöni Péter - Kocsis Sándor: Az etalonok szerepe a mérési eredmények visszavezethetőségének biztosításában. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 58.sz. 1996. 25-31.p. (MTA-MMSZ)

Dobos, E. - E. Michéli - M.F. Baungardner: Statistical analysis of advanced verz high resolution radiometric data (AVHHR) soil relationship. Agrokémia és talajtan, 1998. No.1-4. 49-62.p. (BME)

Erődi Erzsébet: Validálás a vizsgálati tevékenységben. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 59.sz. 1997. 21-29.p. (MTA-MMSZ)

Gáti Ernő: A kovarianciák néhány metrológiai alkalmazása. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 61.sz. 1998. 21-32.p. (MTA-MMSZ)

Gáti Ernő: Korrlelált mennyiségek kezelése a metrológiában. Mérésügyi Közlemények, 1998. 1.sz. 37-42.p. (OMH)

Gogolák Zoltán - Bor Zsolt: Az új méter-szabvány a lézerfizika tükrében. Fizikai Szemle, 1993/5. 187-191.p. (BME)

Gyarmati Béla: SI- nem SI, avagy az SI-előtagok és a mintájukra létrehozott kettes-rendszerű előtagok. Mérésügyi Közlemények, 2001. 1.sz. 20-21.p. (OMH)

Hlavay József: Analitikai módszerek validálása: megfelelés a célnak. Magyar Kémikusok Lapja, 1996/6. 34-37.p. (BME)

20. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet határozatai. Mérésügyi Közlemények, 1996. 2.sz. 34-37.p. (OMH)

Inczédy János: Műszerek: az információszerzés eszközei. Magyar Kémikusok Lapja, 1994/2. (BME)

Jakab András - Pataki Péter: Nagypontosságú elektromágneses mérések '96. Mérésügyi Közlemények, 1999. 1.sz. 14-17.p. (OMH)

Mészáros Lajos - Mészáros Gábor - Lengyel Béla: Harmonikus analízis alkalmazása a korróziós méréstechnikában. Magyar Kémiai Folyóirat, 1996/12. 509-514.p. (BME)

Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár. Mérésügyi Közlemények, 1995. 2.sz. 37-48.p. (OMH)

Pataki Péter: A metrológia jelene és jövője. Mérésügyi Közlemények, 1995. 3.sz. 57-63.p. (OMH)

Pataki Péter: A metrológia jelene és jövője. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 59.sz. 1997. 11-19.p. (MTA-MMSZ)

Radnai Rudolf: Interfészrendszerek a műszer- és méréstechnikában. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 57.sz. 1957. 25-28.p. (MTA-MMSZ)

Radnai Rudolf: Modulos csatlakozórendszer a méréstechnikában a VXI-busz. I. rész. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 52.sz. 1993. 17-23.p. II. rész. uo. 53.sz. 1993. 25-30.p. (MTA-MMSZ)

Radnai Rudolf: Számítógépek a méréstechnikában. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 59.sz. 1997. 41-49.p. (MTA-MMSZ)

Schneider Ferenc: Szökőmásodperc beiktatása az időskálába szilveszter éjjelén. Mérésügyi Közlemények, 1998. 4.sz. 82-85.p. (OMH)

Metrológia: szervezeti kérdések

András Emese: Az ipari metrológia szerepe az Európai Unióban. Mérésügyi Közlemények, 1999. 4.sz. 90-93.p. (OMH)

Mérőeszköz pontossága

Gyarmati Béla: Gondolatok a mérőeszközök pontossági osztállyal való bizonytalanság jellemzéséről. Mérésügyi Közlemények, 2000. 4.sz. 93-96.p. (OMH)

Mérésügy: Országos Mérésügyi Hivatal

Gyarmati Béla: Hogyan fog változni a magyar mérésügyi jogi szabályozása az EU-hoz való csatlakozás kapcsán? Mérésügyi Közlemények, 2000. 3.sz. 65-69.p. (OMH)

6/2001.(III.19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről. Mérésügyi Közlemények, 2001. 2.sz. 25-27.p. (OMH)

mértékhitelesítő hivatalok által végzett hitelesítések. A-, Mérésügyi Közlemények, 2000. 1.sz. 13.p. (OMH)

Országos Mérésügyi Hivatal mérései és szolgáltatásai 1991-1992-ben. Az-, Mérésügyi Közlemények, 1991. 2.sz. 35-50.p. (OMH)

Országos Mérésügyi Hivatal mérései és szolgáltatása 1992-1993-ban. Az-, Mérésügyi Közlemények, 1992. 1.sz. 18-33.p. (OMH)

Országos Mérésügyi Hivatal mérései és szolgáltatásai 1993-ban. Az-, Mérésügyi Közlemények, 1993. 2.sz. 30-46.p. (OMH)

Országos Mérésügyi Hivatal mérései és szolgáltatásai 1994-ben. Az-, Mérésügyi Közlemények, 1994. 2.sz. 43-59.p. (OMH)

Országos Mérésügyi Hivatal mérései és szolgáltatásai 1995-ben. Az-, Mérésügyi Közlemények, 1995. 1.sz. 1-16.p. (OMH)

Országos Mérésügyi Hivatal mérései és szolgáltatásai 1996-ban. Az-, Mérésügyi Közlemények, 1996. 1.sz. 1-17.p. (OMH)

Országos Mérésügyi Hivatal mérései és szolgáltatásai 1997-ben. Az-, Mérésügyi Közlemények, 1997. 1.sz. 1-13.p. (OMH)

Országos Mérésügyi Hivatal mérései és szolgáltatásai 1998-ban. Az-, Mérésügyi Közlemények, 1998. 1.sz. 1-12.p. (OMH)

Országos Mérésügyi Hivatal mérései és szolgáltatásai 1999-ben. Az-, Mérésügyi Közlemények, 1999. 1.sz. 1-13.p. (OMH)

Országos Mérésügyi Hivatal mérései és szolgáltatásai 2000-ben. Az-, Mérésügyi Közlemények, 2000. 1.sz. 1-12.p. (OMH)

Rohály Gáborné - Bócz László - Vargha Gergely: Az összehasonlító mérések jelentősége a mérési adatok minőségének tanúsításában: az OMH eredményei egy nemzetközi gázösszetétel körmérésben. Mérésügyi Közlemények, 2001. 2.sz. 43-48.p. (OMH)

Simon László - ifj. Petik Ferenc: Mérlegcellák OIML-ajánlás szerinti vizsgálata az OMH-ban. Mérésügyi Közlemények, 1993. 3.sz. 84-88.p. (OMH)

Mikroszkópia

Ifju Géza - Peszlen Ilona: Sztereológia a kvantitatív faanatómiában. Faipar, 1994/2. 17-21.p. (BME)

Mössbauer-spektroszkópia

Keszthelyi Lajos - Dézsi István: A Mössbauer-spektroszkópia magyarországi eredményei. Magyar Kémiai Folyóirat, 1994/12. 534-537.p. (BME)

Nedvességmérés

Judák Endre - Beke János: Nedvességmérés mikrohullámú térben. Élelmiszerfizikai Közlemények, 1994/1. 61-71.p. (BME)

Rajkai Kálmán: A talajfelszín nedvességtartalmának mérése TDRT módszerrel. Hidrológiai Közlöny, 1991. 1.sz. 37-43.p. (BME)

Nyomásmérés

Bársony István: Nyomás- és szintmérés mikroelektronikai érzékelőkkel. Élelmezési Ipar, 1991. 4.sz. 143-145.p. (BME)

Szaulik Dénes: Országos nyomás etalonok kölcsönös összehasonlítása. Mérésügyi Közlemények, 1997. 4.sz. 131-136.p. (OMH)

Optikai mérések

Éber Nándor - Bata Lajos: Folyadékkristályok az optoelektronikában. Fizikai Szemle, 1996/4. 117-126.p. (BME)

Eperjessy Mária: Goniometriás fényárammérés fejlesztése. Elektrotechnika, 1996/6. 285-287.p. (BME)

Gábor Dénes: Holográfia, 1948-1971. Fizikai Szemle, 2000/6. 181-191.p. (BME)

Ladunga Károly: Relatív világosságmérés monitoron. 27. Kolorisztikai Szimpózium. 1999. Előadások. 65-69.p. (MTA-MMSZ)

Milch György: A derivatív spektrofotometria elméleti vonatkozásai. Magyar Kémikusok Lapja, 1993/13. 508-511.p. (BME)

Mohácsi Gábor: Bevonatok fényességének műszeres vizsgálata. 27. Kolorisztikai Szimpózium, 1999. Előadások. 179-185.p. (MTA-MMSZ)

Petrik Péter - Lohner Tivadar - Fried Miklós - N.Q. Khánh - Polgár Olivér - Gyulai József: In situ ellipszometria és alkalmazása vékony rétegek kialakulásának kontrolljára. Fizikai Szemle, 1999/4. 131-134.p. (BME)

Schanda János: Fotometria - 73 évvel ezelőtt és ma. Elektrotechnika, 1999/5. 193-196.p. (BME)

Szőnyi László: A fényáram-skála módosulásának története az OMH-ban. Mérésügyi Közlemények, 1993. 3.sz. 89-92.p. (OMH)

Szőnyi László: A megvilágításmérőkkel és a megvilágításméréssel kapcsolatos problémák Magyarországon. Elektrotechnika, 1997/7. 285-286.p. (BME)

Orvosi mérések

Bazsa György - Beck Mihály - Szalay Tibor - Nagy Zoltán - Patkó József - Horkay Irén - Ferenczi Sándor - Rácz Miklós: SUNTEST, az egyszer használatos UV dózismérő. Magyar Kémikusok Lapja, 1995/3. 109-113.p. (BME)

Hrehuss Gyula - Lakatos István: Caractometer és Caractoscop. Két új szürkehályogmérő készülék. Fizikai Szemle, 1998/10. 329-336.p. (BME)

Rontó Györgyi: Környezeti hatások biológiai dozimetriája. Fizikai Szemle, 1994/8. 317-321.p. (BME)

Szörényi Árpád - Vágvölgyi Jenő - Zsinka András: Az orvosi gyakorlatban használt aktivitásmérő készülékek metrológiai ellenőrzésének tapasztalatai. Mérésügyi Közlemények, 1997. 3.sz. 86-90.p. (OMH)

Radioaktivitás mérése

Bäumler Ede - Sarkadi András - Solymosi József - Gujgiczer Árpád - Illés Zsolt - Simoncsics László - Plochtovics György: Magsugárzás-detektorok méréshatárának kiterjesztése. Magyar Kémiai Folyóirat, 1997/9. 462-469.p. (BME)

Erberszkorn Lajos - Szörényi Árpád - Vágvölgyi János: 85Kr radioaktív hiteles gázminta gamma-spektrométerek kalibrálására Marinelli palackban. Mérésügyi Közlemények, 1995. 4.sz. 95-100.p. (OMH)

Kolics Artúr - Horányi György: Új kombinált radiokémiai vizsgálati módszerek. I. Magyar Kémiai Folyóirat, 1995/4. 145-148.p. II. uo. 149-154.p. (BME)

Sauli, Fabio: Gáztöltésű detektorok az asztrofizikában, az orvostudományban és a biológiában. Fizikai Szemle, 1994/8. 326-330.p. (BME)

Sebestyén Róbert - Gólya István - Tarján Sándor: Környezeti minták mérésére szolgáló γ-spektrometriai mérőrendszerek összehasonlító vizsgálata. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1992. 3. füz. 209-216.p. (BME)

Szörényi Árpád - Vágvölgyi Jenő - Zsinka András: Tiszta-bétasugárzó és elektronbefogással bomló radionuklidok aktivitásmérés folyadékszcintillációs módszerrel. Mérésügyi Közlemények, 1995. 3.sz. 76-80.p. (OMH)

Röntgen-sugárzás mérése

Barna Árpád - Pozsgai Imre: Újabb megoldás röntgenfluoreszcens analízis detektálási határainak javítására az elektronmikroszkópiában. Magyar Kémiai Folyóirat, 1993/5. 193-196.p. (BME)

Bóta Attila - Hajdu Ferenc: A kisszögű röntgenszórás alkalmazása a kolloidkémiai kutatásokban. Magyar Kémiai Folyóirat, 1996/1. 7-13.p. (BMF)

Kirz János - Harald Ade - Chris Jacobsen - Cheng-Hao Ko - Steve Lindaas - Shawn Williams - Xiaodong Zhang: A lágyröntgen-mikroszkópia fizikai alapjai és újabb eredményei. Fizikai Szemle, 1994/10. 394-400.p. (BME)

Kisfaludi Gábor - Guczi László: Nagyfelbontású röntgen-abszorpciós spektroszkópia (EXAFS). Kémiai Közlemények, 72.k. 1991. 311-332.p. (BME)

Osán János - Török Szabina: Röntgen-mikronyaláb alkalmazása a környezeti analitikában. Fizikai Szemle, 1998/3. 77-81.p. (BME)

Pozsgai Imre: Röntgenemissziós módszerek összehasonlító vizsgálata, valamint szerepük a növényi és állati eredetű anyagok összetétel-analízisében. Élelmiszerfizikai Közlemények, 1993/1. 79-109.p. (BME)

Szagmérés

Kaffka Károly - Farkas József: A gázérzékelő sor - az elektromos orr. Magyar Kémikusok Lapja, 1999/7-8. 329-333.p. (BME)

Béres András: Különböző kellemetlen szagú technológiák szagkibocsátásának meghatározása. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 62.sz. 1998. 27-33.p. (MTA-MMSZ)

Szemcsevizsgálat

Czitrovszky Aladár - Nagy Attila - Jani Péter: Berendezés folyadékok tisztaságának meghatározására, lebegő részecskék méreteloszlásának és koncentrációjának optikai mérésével. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 62.sz. 1998. 21-26.p. (MTA-MMSZ)

Eördögh Imre - Szász Károly: Szemcseméreteloszlás meghatározása számítógépes mikroszkópiai képfeldolgozással. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 54.sz. 1994. 37-42.p. (MTA-MMSZ)

Hegedűs Gézáné - Szászné Szük Márta: Modern szemcsevizsgáló készülék Master Sizer IE. Magyar Kémikusok Lapja, 1994/9. 377-382.p. (BME)

Pártay Géza: A szemcsemérés időszerű problémái. Agrokémia és talajtan. Tom.40. 1991. 53-59.p. (BME)

Színmérés

Csányi Sándor: Mérési tapasztalatok egy új magyar színmérő műszerrel. 27. Kolorisztikai Szimpózium, 1999. Előadások. 116-119.p. (MTA-MMSZ)

Hadnagy András: A tristimulusos színmérés előnyei a spektrofotométeres színméréssel szemben. Élelmiszerfizikai Közlemények, 1995/1-2. 41-47.p. (BME)

Hĺrd, Tomas - Kovácsné Stahl Ágnes: Az NCS színrendszer bemutatása. 27. Kolorisz-tikai Szimpózium, 1999. Előadások. 162-164.p. (MTA-MMSZ)

Lukács Gyula: A színmérésről (alapvető problémák). Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 64.sz. 1999. 63-72.p. (MTA-MMSZ)

Schanda János - Kovácsné Stahl Ágnes - Lukács Gyula: A színingermetrika fogalmai. 27. Kolorisztikai Szimpózium. Előadások. 1999. 112-115.p. (MTA-MMSZ)

Termoanalitikai mérések

Fodor Alpár: Új kombinált elektrotermikus-üregkatódos sugárforrás. II. Magyar Kémiai Folyóirat, 1994/3. 119-126.p. (BME)

Paulik Ferenc: A magyar termoanalitika fél évszázada. Magyar Kémiai Folyóirat, 1995/10. 409-417.p. (BME)

Pokol György: Modern irányzatok a termikus analízisben. Magyar Kémikusok Lapja, 1998. Különszám. K38-K44.p. (BME)

Tömegmérés

Hárs György: Elektrodinamikai elven alapuló 10-15 -10-12 g méréstartományú mikromérleg. Fizikai Szemle, 2000/5. 155-161.p. (BME)

Urbán László - Farkas János: Új mérlegek fejlesztése exportigények alapján a MOMERT-nél. Gépgyártástechnológia, 1996/7-8. 34-38.p. (BME)

Tömegspektrometria

Jennings, Keith R. - Despeyroux, Dominique: A tömegspektrometria módszereinek új fejlődési irányai. Magyar Kémikusok Lapja, 1996/3. 101-109.p. (BME)

Vékey Károly: Tandem tömegspektrometria. Magyar Kémikusok Lapja, 1998/11. 514-519.p. (BME)

Világítástechnika

Kövesdi Zoltán - Bujdosó János: Alpha mérő - egy megoldás az igények kihívásaira. Elektrotechnika, 1997/1. 29-33.p. (BME)

Némethné Vidovszky Ágnes: A vasúti térvilágítási berendezések energiamegtakarításának mérési lehetőségei. Közlekedéstudományi Szemle, 44. évf. 2.sz. 47-49.p. (BME)

Szilas Péter: Dinamikus Közvilágítás Mérés. Elektrotechnika, 1999/3.sz. 124-127.p. (BME)

Villamos mérések

Babás Sándor: 120 kV-os nagyfeszültségű mérőtranszformátorok üzem-közbeni állapot-ellenőrzése. Elektrotechnika, 1996/8. 383-388.p. (BME)

Dán András: A villamos energia minőségének méréstechnikája a szabványok figyelembevételével. Elektrotechnika, 1995/12. 619-624.p. (BME)

Gergely Andor - Szabó István - Török András: Nagypontosságú nagyfrekvenciás teljesítményetalonok képzése. Magyar Elektrotechnika, 1991/2. 22-29.p. (BME)

Kapásné, Ty. Marija: VHR AX regisztráló mérőműszer-család kisfeszültségű hálózatok ellenőrzéséhez. Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 63.sz. 1999. 27-30.p. (MTA-MMSZ)

Mészáros Gábor - Mészáros Lajos: A potenciál- ill. áramdrift hatása a kisfrekvenciás váltóáramú mérések pontosságára. Magyar Kémiai Folyóirat, 1996/11. 469-476.p. (BME)

Rajki Imre - Kiss Zoltán: Mérőadatgyűjtő villamos gépek tranzienseinek vizsgálatára. Elektrotechnika, 1993/8. 353-356.p. (BME)

Takano, Mitsuyoshi: Az Anritsu MS 2601A/3 spektrumanalizátora. Magyar Elektrotechnika, 1991/2. 14-21.p. (BME)

Thuróczy György - Szkladányi András - Szász Ernő - Szabó D. László: Mikrohullámú dozimetria biológiai anyagokban. Elektrotechnika, 1991/6. 241-245.p. (BME).

Zoltai Józsefné: Nemzetközileg elfogadott új feszültség és ellenállás-etalonok. Mérésügyi Közlemények, 1990. 1.sz. 21-24.p. (OMH)

Viszkozitás mérése

Machovits András: Folyadéksűrűség-meghatározás szilárdtest-etalonnal. Mérésügyi Közlemények, 1996. 4.sz. 96-99.p. (OMH)

Nagy Miklós: Tapasztalatok a Zimm-Crothers-féle rotációs viszkoziméter módosított változatával. Magyar Kémiai Folyóirat, 1992/5. 177-183.p. (BME)

Tálos György - Tonka Hashalova: A viszkozimetriai hiteles anyagminták alapanyagainak stabilitásáról. Mérésügyi Közlemények, 1990. 4.sz. 73-77.p. (OMH)

Tálas György - Borókay Ferencné: A függő-nívós etalonviszkoziméterek műszerállandó-meghatározásának bizonytalansága. Mérésügyi Közlemények, 1992. 3.sz. 109-114.p. (OMH)