Skip to content
Új lap - 1

Keresés a cégadatbázisokban

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Hasznos adatok, segédletek

Adatátvitel

FireWire (IEEE1394) port és csatlakozója
Az AS-interface
Schemes - Elterjedt árnyékolatlan sodrott vezetékes bekötési sémák
RS-449 - RS-449 Interfész
V.24/RS-232 - RS-232 Interfész
PS/2 - PS/2 Monitor Interfész
PC Mono - PC Monochrome Monitor Interfész
RS-232 DB9 - PC Com Port - 232
PC color - PC color Monitor Interfész
Parallel – Printer - Párhuzamos interfész (Centronics típusú)
Parallel – PC - Párhuzamos port (DB-25)
EIA-530 - EIA-530 Interfész
EIA-449 - EIA-449 Secondary Interface
Busz szabványok, specifikációk (angol)
AUI - Ethernet Transceiver (AUI) Interface
V.35 - V.35 Interfész
RJ csatlakozók - Telefoncsatlakozók bekötése

Adatbázisok

Fizikai állandók adatbázisa (angol/német)
The NIST Chemistry WebBook (angol)

Akusztika, zaj- és rezgés

Rezgésanalízis: elméleti alapok
Hangskálák
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet
Környezetünkben előforduló zajszintek
Hang terjedési sebessége különféle anyagokban
Hangsebesség hőmérséklet-függése levegőben
A hang érzékelése és mérése
A térbeli hallás
Akusztikai alapok. Hang, elektro-akusztikai átalakítók

Általános méréstechnika

Érzékelőkkel kapcsolatos fogalmak jelentése (német)
Mintavételezés és a mintavételezett jel rekonstrukciója
A normális és a standard normális eloszlások
A/D és D/A átalakítók felbontási jellemzői
A maximum likelihood becslésről
Mértékegység átváltások
Érzékelőkkel kapcsolatos fogalmak jelentése (angol)

Anyagvizsgálat

Néhány fém főbb tulajdonsága
Metal and Alloy Data Bank (angol adatbázis)
Keménység-érték átszámítás (angol)
Korrózió fogalomtár (angol adatbázis)
A Mohs-féle keménységi skála
Betonipari publikációk
Mechanikai mennyiségek
Szilárd anyagok sűrűség, olvadáspont és forráspont adatai
Szilárd anyagok rugalmassági jellemzői
Anyagok szilárdsági jellemzői
Fémek sűrűség és olvadáspont adatai
Szerkezeti anyagok (fémek, műanyagok stb.) jellemzői (angol adatbázis)
Roncsolásmentes vizsgálatok enciklopédiája (angol)

Audio, Hi-Fi, video

Audio kábelek, Power-R
ID3 Tag-ok MP3 fájlokban
Csatlakozó típusok az audio/video technikában
RGB csatlakozó bekötések
DVD fogalmak magyarázata
DLNA
DVD Glossary (angol)
A HDMI csatlakozás
TV antennarendszerek elemei
A CD játszók titkai
DSD, Direct Stream Digital (angol)
Degrell László : A Compact Disc digitális hanglemez rendszer
SACD technikai leírása (angol)
SACD: hogy működik (angol)
Analóg lemezek és hangszedőtűk tisztitása
Jack dugók bekötése
Mi az a HDMI?
Video fogalmak
Kábelezési, összekötési tanácsok a PC/video technikában
CD-DVD adatrögzitési mód jellemzői
DIN csatlakozó bekötése
Hiradástechnikai fogalmak
Hangtechnikai dugasz- és kábelbekötések
RIAA és a RIAA/IEC korrekció
Video formátumok

Automatizálás

Terepibusz-fogalom szótár

Biztonság

Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzat MAGYAR KÖZLÖNY 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez
REACH tudástár
Élelmiszerbiztonság irányítási rendszerek (ISO22000; HACCP)
Mi a veszélyes hulladék? Hulladék értelmező szótár
ROHS (Restriction on Hazardous Substances) előírások magyar szövege
IP védettségi fokozatok
A gázpalackok színjelöléséről
Sugáregészségügyi ismeretek
Őszintén és érthetően az élelmiszer adalékokról
Periódusos tábla az elemek élettani, környezeti hatásaival
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
ATEX direktíva Robbanásbiztos berendezések, védelmi rendszerek biztonsági követelményei
Nagy mennyiségben gyártott/importált vegyi anyagok (High Production Volume, HPV) nemzeti jegyzéke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Munkavédelmi fogalmak magyarázata
Toxikológiai tájékoztatás - Állandóan hívható zöld szám: 06-80-20-11-99
A WEEE és az RoHS direktíva
Az élelmiszerek kémia biztonsága
Belsőtéri lakókörnyezetünk levegőminősége
Kémiai Biztonsági Szakrendszer (KBIR)
A hatályos GLP-rendelet (a helyes laboratóriumi gyakorlat)
ÁNTSZ – Közérdekű információk
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák – ICSC

Elektronika

Elektroncső-jelölések
Transzformátorok tervezése
Oszcilloszkópok (analóg és digitális) blokkvázlata
AWG, vezeték átmérő, vezeték keresztmetszet táblázat
IEC szabványos hálózati csatlakozó típusok
Kábel színkódok (a VDE 0293-308:2003-01 szabvány alapján)
Szünetmentes tápellátás (fogalmak)
Nyáklap vezeték-szélesség meghatározása
Kapacitás kódok (angol)
Anyagok dielektromos állandójának értéke
Dióda színkódok
Akkumulátor tudnivalók
Tudnivalók forrasztáskor
Távközlési rövidítés-szótár - BME Távközlési és Telematikai Tanszék
Rádiók, erősítők, magnók kapcsolási rajzai
Rádióamatőr lexikon
Elektromágneses spektrum
Scart csatlakozó bekötése
A szünetmentes tápegységekről (UPS-ekről) általában - SIEL-képviselet
dBm / Vrms / Vp-p / Pout átszámítás
Dielektromos állandó
Frekvencia sávok
Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője
Amit a decibel-ről tudni kell
Az oszcilloszkóp használata (forrás Puskás Tivadar Távközlési Technikum)
Elektronikus jelgenerátorok
Elektronikai rövidítés-lexikon
Ellenállás színkódok

EMC

Elektromágneses zavarforrások
EMC követelményeknek megfelelő villám- és túlfeszültségvédelem

Energetika

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
Termográfia: elméleti alapok
Hő- és füstelvezetés szabályozása / Dr. Zoltán Ferenc
Energia audit rendelet (7/2006.V.24. TNM rendelet)
Hőelem jelleg-görbék polinomjai
Néhány anyag fajlagos hőkapacitása
Áramlástani szótár (magyar/angol/német)
Hőtani képletek, mértékegységek, mennyiségek
Platina ellenállás-hőmérők karakterisztikája
Telített vízgőz jellemzői (vízgőztábla)
Fontosabb fizikai állandók
Különböző anyagok hővezetési tényezője
Hőelemek reakcióideje
Hőelemek jellemzői
Anyagok hőtechnikai jellemzői
Anyagok égéshője
Hőelemek fajtái és felhasználásuk
Anyagok olvadáspontja és termoelektromos referenciapontok

  Különböző hőelemek termoelektromos feszültsége a hőmérséklet függvényében

B-típusú hőelem
E-típusú hőelem
J-típusú hőelem
K-típusú hőelem
N-típusú hőelem
R-típusú hőelem
S-típusú hőelem
T-típusú hőelem

Európai Unió

EU kronológia
EU lexikon
Fogalmak és kifejezések az európai integrációban
Fontosabb EU rövidítések
Az EU környezetpolitikájának változási irányai

Fényképezés, fotózás

JPEG vagy GIF
Szempontok digitális fényképezőgép kiválasztásához
Tippek digitális fotózáshoz
Digitális fotó fogalmak

Fizika

Anyagok szupravezetési tulajdonságai
Mesterséges rádioaktivitás
Dozimetria – sugárzásmérő eszközök
Ipari gázok jellemzői
Az ultrahangos tisztitás elve
Radionuklidok bomlási adatai
Ipari gázok biztonsági adatlapjai
A levegővel telített víz sűrűsége különböző hőmérsékleteken
Elemek atomtömege
Viszkozítás átszámító táblázat
Fizikai állandók
A lézerek müködése
A radioaktív sugárzással kapcsolatos alapfogalmak
Szupravezetővé válás hőmérséklete
Fizikai kisérletek gyűjteménye

HACCP

HACCP az élelmiszer-forgalmazásban
HACCP: alkalmazás, adminisztráció
Élelmiszerekkel, hulladékokkal és vegyszerekkel kapcsolatos, hatályos, hazai és EU jogszabályok

Hasznos tudnivalók

Római számok táblázata
Adózási lexikon
Mértékegységek – névadó tudósok
Nobel díjasok
Röviditések (általános)
Kalória táblázat
Időzónák
Napi energiaigény
Nemzetközi mérettáblázat (ruhák, cipők)
A nemzetközi kereskedelem fogalmai (DICTIONARY OF INTERNATIONAL TRADE TERMS)
Régi pénzrendszerek
A Morse ABC
Papírméretek
Időzóna térkép
Magyar névnapok
A magyar népélet jeles napjai
Egészség-kislexikon orvosi szavak, kifejezések magyarázata

Kémia

Gázjellemzők / Horánszky Beáta
Tudnivalók a vízről
Rácsméret – mikron átszámító táblázat
A száraz levegő átlagos összetétele
Ivóvíz minősítés fizikai és kémiai vizsgálat alapján (MSZ 450/1-1989)
Gázok biztonsági adatlapjai
Olajipari értelmező szótár
Oxidációs fokok
Tudományos folyóiratok Impakt Faktorai
A kapilláris elektroforézis elvi müködése
A lángspektrometria elvi müködése
Folyadék-fázisban történő elválasztás (fogalomtár, angol)
A víz (jellemzői, minősége, ipari vizek) – ELTE TTK Kémiai Techn. és Környezetkémiai TSZ
C1 kémia – ELTE TTK Kémiai Techn. és Környezetkémiai TSZ
Spektrokémiai módszerek áttekintése
Klímakamra kiválasztási szempontjai
Elemek jellemzői (angol adatbázis)
IUPAC-nómenklatúra (angol)
IUMBM-nómenklatúra (angol)
Oldószerek tulajdonságai (All about Solvents) (angol adatbázis)
Vegyszerek, veszélyes anyagok kezelése
Elemek alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
Tiszta anyagok moláris termodinamikai tulajdonságai
Vízben oldott anyagok moláris termodinamikai tulajdonságai
Vízben oldott egyprotonos savak ionizációs állandói
Vízben oldott többprotonos savak ionizációs állandói
Gyengén oldódó sók oldhatósági szorzatai
Vízben oldott komplex ionok stabilitási állandói
Standard redukciós potenciálok vizes oldatban
Radioaktív izotópok felezési ideje
Gázfázisú egyensúlyi állandók
Vizes sav-bázis indikátorok tulajdonságai
Savak és bázisok pK értékei
Periódusos rendszer

  Szótárak, enciklopédiák

Nukleáris értelmező szótár (angol)
Biokémiai kislexikon

Környezetvédelem

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2015 évi törvény az egészséges vízhez való hozzáférésről
Bevezetés az ISO 14001: 2015-hez
Légszennyező anyagok egészségkárosító hatásai
Légszennyező anyagok egészségkárosító hatásai II. táblázatos
ISO 14001
Ipari és vegyipari vízszennyezők
Víztisztítás fordított ozmózissal
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről (201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet)
Környezetvédelmi kislexikon
Water Quality Standards – Vízminõsítési Szabványok / forrás: Pro-Analitika
Természetvédelmi fogalmak magyarázata
Biodiverzitás Egyezmény – Biológiai Sokféleség Egyezmény
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

Metrológia

Nemzetközi metrológiai értelmező szótár (VIM) 3.
A Törvényes Metrológiai Értelmező Szótár (VIML) tervezetének magyar fordítása
A Metrológia magyar irodalma
A prefixumok (előtagok)
Klinikai laboratóriumok akkreditációs felkészülését támogató információforrások
Metrológiai fogalmak négynyelvű szótára

Minőségbiztosítás

Minőségellenőrzési szakkifejezések

Optika

RAL színkódok (Reichsausschuß für Lieferbedingungen)
RAL szinkód (6 nyelvű táblázat)
Szolároptikai fogalmak
A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) felépítése, működése
A fény és a fénymérés műszerei
Microscope Glossary (angol)
CCD kamerák
Lencse típusok
Felületi reflexió fajtái
A diffraktált fény intenzitás eloszlása
Szubtraktív színingerkeverés
Általános geometriai optikai jelölés rendszer
Additív színingerkeverés
CIE színinger diagramok – 1931: 2 fokos látómező
CIE színinger diagramok – 1960: 2 fokos látómező
CIE színinger diagramok – 1976: 2 fokos látómező
CIE színinger diagramok – 1931: 10 fokos látómező
CIE színinger diagramok – 1960: 10 fokos látómező
CIE színinger diagramok – 1976: 10 fokos látómező
CIE színinger megfeleltető függvények – 1931: 2 fokos látómező
CIE színinger megfeleltető függvények – 1964: 10 fokos látómező
Maxwell-féle színháromszög
Broca – Sulzer effektus
Színhőmérséklet skála
Az elektromágneses spektrum
A látható fény spektruma

Segédletek

Hagyományos, régi magyar űrmértékek
Hogyan készítsünk sikeres poszter prezentációt (angol)
Szélsebesség (Beaufort) -skála
Bibliai mértékegységek
Római mértékegységek
Ógörög mértékegységek
PHARE pályázati értelmező szótár
Az elektronikus kereskedelem fogalmai / Szabó László
Görög ABC
AWG (American Wire Gauge) adattáblázat
Római számok

Szabványok

Villámvédelmi előírások, szabványok / A Dehn + Söhne szakirodalma
ISO 9001 és ISO 9000 fórumok (angol)
ISO Standards Glossary
Szabványvásárlás
DIN
MSZT – Magyar Szabványügyi Testület
ISO – International Organization for Standardization
A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS NEMZETKÖZI, EURÓPAI ÉS NEMZETI SZABVÁNYAI
A MUNKAVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK RENDSZERE
Építés- és méréstechnikai szabványok
Épületvillamossági termékszabványok
Beton- és habarcstechnika, kövek szabványai
Magyar műszer-szabványok

Számítástechnika

Standard, mini és mikro USB csatlakozók bekötése
USB csatlakozók
Tintasugaras nyomtatók
Helyi hálózatokkal (LAN) kapcsolatos alapfogalmak
UPS változatok jellemzői
UPS (szünetmentes tápegység) fogalmak (angol)
VGA csatlakozó lábkiosztás
DOS parancsok
Biztonságos Windows használat
INTERNET ország kódok (ISO 3166)
Adatvédelem
AGP (Accelerated Graphics Port) ismertetése
3D fogalmak
Intelligens kártya (Smart Card)
Jó tanácsok nyomtató vásárláshoz
Univerzális Soros Busz (USB)
SCSI információs központ (angol)
PCs buszrendszerek
PKI alapok
Korszerű PC előlapi és hátlapi elemei
Modem kijelzések és parancsok
XML 1.0 szabvány magyar változata (nyersfordítás)
Nyomtató kábel csatlakozó-bekötése
Kommunikáció
IrDA alapok
Tamás Ferenc: A számítástechnika alapjai
Elektronikus kiadvány-szerkesztés fogalmai
Internet ismeretek / NETHELP (nagy fájl)
Hexadecimális kódok decimális megfelelői
ISA busz csatlakozó
PCI busz csatlakozó
PCMCIA csatlakozó
Modern kommunikációs keret-struktúrák
Aszinkron soros átvitel
PCk tápfeszültség csatlakozói
Javítsd meg a nyomtatódat (angol)
Hardware Book, szinte minden adat PC csatlakozókról, illesztésekről (angol)
Driver Fórum (angol)
Driver (meghajtó szoftver) lelőhely
Számrendszerek
A kiterjesztett ASCII kódrendszer
Számítástechnikai kislexikon
Linux dokumentációk magyarul

Távközlés

Távközlési mérések/műszerek
Távközlési röviditések magyarázata
Az ISDN fogalma, ISDN kifejezések
Kérdések és válaszok az ISDN-ről
ADSL fogalmak
ADSL tájékoztató / forrás MATÁV (nagy fájl, lassan nyilik)
EDI fogalmak
VoIP technológia

Villamosság, világítás

A 2007-es villamos energia törvényről / Arató Csaba
Szigetelőanyagok termikus, mechanikai és elektromos tulajdonságai
Világítástechnikai alapismeretek - az összeállítás az ELI program keretében készült
Világítástechnikai lexikon - az ELI program keretében készült
Intelligens épületek
Villamosipari alapfogalmak
Az EIB busz
A 2007-es villamossági törvény módosítása - T/6136. számú törvényjavaslat

Virtuális műszer

ADC/DAC katalógusadatok értelmezése

Web humor

Dévényi Tibor: Dr. Ezésez Géza karrierje avagy Tudósok és rágcsálók
Móra Ferenc: A „mételyrendszer”
Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet (válogatás)
Viccek
Számítástechnikai (félre)értelmező szótár (angol)
(Félre)értelmező szótár (angol)
Szótár a Kandó főiskola falán