Skip to content
Új lap - 1

Keresés a cégadatbázisokban

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Kémia

Növényvédőszer-maradékok kimutatásának új módszere az ELISA technika / Székács András
Az ivóvíz mikroszkópos vizsgálatának módszertana és jelentősége / Dr. Török Tamásné, Plutzer Judit, Rábai Erzsébet
Korszerű Salmonella kimutatási módszerek tapasztalatai az élelmiszerellenőrzésben /Tabajdiné dr. Pintés Vera
Atomspektroszkópiai módszerek
Analitikai kémiai módszerek
Termoanalitikai módszerek DTA, DSC, DDC
Műszeres analitikai kémiai gyakorlatok / Galbács Gábor – Galbács Zoltán – Sipos Pál
Potenciometria
KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK LEÍRÁSA, ALKALMAZÁSA AZ IONCSERE-KROMATOGRÁFIÁBAN / Horváth Krisztián
Az inert gázok veszélyei / EIGA (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION) dokumentum (IGC Doc 44/00)
Elektroforézis, kapilláris elektroforézis / Dienes Dóra
Ivóvíz mikroszkópos vizsgálata / GALSI TAMÁS - DR. BANCSINÉ DR. TÓTH MÁRIA
Oldott oxigén mérés módszerei és eszközei / -
Lángfotometriás mérések / Szegedi Egyetem gyakorlat anyag
Kémiai reakciók szerepe az analitikai kémiában / Görög Sándor
Kémiai oxigénigény (KOI) meghatározása / -
Biokatalizis / Horváth István Tamás
Spektrokémiai alapfogalmak / geothink.freeweb
Gyógyszerhatóanyag kioldódás vizsgálata / -
Gázolajok kéntartalmának meghatározása röntgen-fluoreszcenciás analitikai módszer alkalmazásával / BME mérési jegyzet
A DERIVATOGRÁF- EGY FEJEZET A TERMIKUS ANALÍZIS TÖRTÉNETÉBŐL / Pokol György
Általános és szervetlen kémia / Jókainé Szatura Zsuzsanna egyetemi előadásanyag
Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC ) / Hallgatói jegyzet (BME)
Környezetanalitika I / Dr. Fekete Jenő
Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel / Kende Anikó
Robbanóanyagok meghatározása talajból kromatográffal / Kende Anikó
Alkoholos vérvizsgálat
Kromatográfia alapjai - geothink.freeweb
Gázkromatográfia -
Membrán szeparációs technológiák / Weiser László
A víz speciális tulajdonságai / Dr. Lakatos Gyula - Dr. Hannu Mölsä - Dr. Szilágyi Ferenc
Centrifugálás alapjai / Szepesi Gábor - Venczel Gábor - Völgyes Lajos
Analitikai módszerek a geokémiában / Harangi et al.
Analitikai adatok megadása, átszamítások / Harangi Szabolcs
Analitikai mérések és a laboratóriumi munka adminisztrációja számítógépen (LIMS) / Ritz Ferenc - Kovács Zoltán
Spektrofotometriai mérések / Gröller György
Automatizált gőztér-mintaadagoló gázkromatográf (HS-GC) analitikai alkalmazása / Fekete Jenő, Ritz Ferenc
Röntgenlfuoreszcenciás elemzés a környezetvédelemben / Dr. Pallósi József (a cikk a LABINFO 2002/2 számában jelent meg)
pH mérés indikátorokkal / Nagy László
A vezetőképesség-mérés gyakorlata / Széles Gábor
Hogyan rendezzünk reakcióegyenleteket? / Tóth Zoltán
Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései / Czékmány György
Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel / Ritz Ferenc
Elválasztási módszerek validálása / Gáspár Attila
Elektroferogramok/kromatogramok kiértékelése / Gáspár Attila
Kapilláris elektroforézis – egyetemi jegyzet / Gáspár Attila
Lángspektrometria / Gáspár Attila
Útmutató a Villám-titráláshoz / Erdélyi János (Lambda-Med Kft. Elektroanalitikai Csoport)
Az infravörös és Raman spektroszkópia alapjai - Dr. Mink János (3,5 Mbyte)
A kémiai és az elektrokémiai potenciál / Dr. Báder Imre
Galváncellák / Dr. Báder Imre