Szerkeszti:
A Szerkesztőbizottság

A
Szerkesztőbizottság
elnöke:

Kiss József

Felelős szerkesztő:
Radnai Rudolf

Szerkesztőségi
munkatárs:

Miklósi Endréné

E számunk szerzői:
Bánkuti László
Boksay Zoltán
Borbás István
Kovács Attila
Dr.Lukács Gyula
Madarász László
Radnai Rudolf
Rahne Eric
Reményi Tibor
Végvári Lajos

Szerkesztőség:

MTA-MMSZ KFT.
1119. Budapest,
XI., Etele u. 59-6l.
Levélcím:
1502 Budapest, Pf. 58
Telefon: 481-1256
E-mail:
rradnai@mta.mmsz.hu

Terjeszti:
MTA-MMSZ KFT.
HU ISSN 0133-3704

A kiadásért felel:
Kiss József

Nyomdai munkák:
Innovaprint Kft.

Felelős vezető:
ifj. Komornik Ferenc

MŰSZERÜGYI
ÉS MÉRÉSTECHNIKAI
KÖZLEMÉNYEK

38. évfolyam, 69. szám, 2002

TARTALOM [CONTENTS]

Hírdetőink:

 

ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN
 
Radnai Rudolf:
Működik a Műszeroldal -www.muszeroldal.hu
A www.muszeroldal.hu címen megkezdte működését a Műszeroldal. Sok hasznos adattal, és változatos szolgáltatásokkal várja a látogatókat! Kialakítása során azt tűztük ki célul, hogy a műszer-és méréstechnika bármely területén érdekelt szakemberek találjanak hasznos és érdekes információkat a különböző rovatokban. A cikkben röviden bemutatjuk, hogy mit kínálunk az oldal látogatói számára.

Kovács Attila: 
Tanúsított irányítási rendszerek az MTA-MMSZ Kft-nél
Az MTA-MMSZ Kft.különös gondot fordít szolgáltatásai minőségére és arra, hogy tevékenysége ne legyen ártalmas a környezetre, valamint ügyfelei és munkatársai egészségére. Ezirányú elkötelezettségünket bizonyítja, hogy az elmúlt években sikeresen kiépítettük, bevezettük és tanúsíttattuk az MSZ EN ISO szabványoknak megfelelő minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszereinket. Erről számolunk be a cikkben.

Boksay Zoltán: 
Változások az MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriumának életében
Az elmúlt év jelentős fejlődést hozott a az MTA-MMSZ Kalibráló Laboratóriumának életében. Új munkatársak bekapcsolódásával sikerült a kalibrált műszerek számát jelentősen növelnünk. Részben ennek is köszönhető, hogy a Laboratórium, amely mostanáig a Műszerkölcsönzési Főosztály keretei között működött, 2002. január 1-től önálló szervezeti egységként tevékenykedik.

Rahne Eric:
Költségkimélő karbantartás rezgésmérésen alapuló gépállapotfigyeléssel
A cikk a forgógépeket üzemeltetőknek kíván áttekintést nyújtani arról, hogy milyen hordozható eszközökön alapuló módszerek léteznek a karbantartás gépállapotfüggő megszervezéséhez.
 
MINŐSÉG ÉS MÉRÉSÜGY

Bánkuti László:
Párbeszédek a metrológia témaköréből 2. rész
Az akkreditált kalibrálólaboratóriumban dolgozó mérnökök és technikusok felkészítése során gyakran kerül sor olyan értelmező megbeszélésekre, amelyek témája sokak számára érdekes lehet. A cikksorozat ezeknek a beszélgetéseknek a tapasztalataiból merít. A párbeszédek két szereplője: a Mérnök, aki kérdez és a Metrológus, aki válaszol.

Reményi Tibor:
Kerekasztal a metrológiáról
Kezdetben vala a mérnök és a metrológus - és a kettő egy vala …
 
HAZAI MŰSZERÚJDONSÁGOK

Végvári Lajos:
Az Xmea Linux-alapú univerzális mérőrendszer
A cikk bemutatja, hogyan lehet olyan szabad felhasználású szoftverekre, mint a Linux méréstechnikai megoldásokat felépíteni.
 
MŰSZAKI HORIZONT

Borbás István:
Elektronika tegnap - ma - holnap

Dr. Lukács Gyula:
Útmutatások a jó életre
  
KÖNYVISMERTETÉSEK

Könyvismertetések
Összeállította: Radnai RudolfA laprendszer készítője: UFE