Szerkeszti:
A Szerkesztőbizottság

A
Szerkesztőbizottság
elnöke:

Kiss József

Felelős szerkesztő:
Radnai Rudolf

Szerkesztőségi
munkatárs:

Miklósi Endréné

E számunk szerzői:
Bakos Koppány
Bánkuti László
Gyarmati Béla
Kapui Imre
Kiss József
Kovács Kálmán
Dr. Palásti Kovács Béla
Pálinkás Tibor
Radnai Rudolf
Reményi Tibor
Vajda Ferenc
Dr. Váradi Károly
Vogel Miklós

Szerkesztőség:

MTA-MMSZ KFT.
1119. Budapest,
XI., Etele u. 59-6l.
Levélcím:
1502 Budapest, Pf. 58
Telefon: 481-1256
E-mail:
rradnai@mta.mmsz.hu

Terjeszti:
MTA-MMSZ KFT.
HU ISSN 0133-3704

A kiadásért felel:
Kiss József

Nyomdai munkák:
Innovaprint Kft.

Felelős vezető:
ifj. Komornik Ferenc

Vissza az indulólapra.

MŰSZERÜGYI
ÉS MÉRÉSTECHNIKAI
KÖZLEMÉNYEK

37. évfolyam, 68. szám, 2001

TARTALOM [CONTENTS]

Hírdetőink:

ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN

Radnai Rudolf:
Műszer- és méréstechnikai Web-portál készül

Kapui Imre:
Miniatűrizáció az elválasztástechnikában

Vogel Miklós:
Ipari robotjárművek helymeghatározó rendszerei

Vajda Ferenc:
Ipari szállító robotok tájékozódásának problémái, valamint néhány lehetséges megoldásuk

MINŐSÉG ÉS MÉRÉSÜGY

Gyarmati Béla:
SI - nem SI, avagy: az SI előtagok és a mintájukra létrehozott kettesrendszerű előtagok

Bánkuti László:
Párbeszédek a metrológia témaköréből 1. rész

Bakos Koppány-Reményi Tibor:
A metrológiai minőség kezelése a Flow-Cont Kft. gyakorlatában

HAZAI MŰSZERÚJDONSÁGOK

Dr.Palásti Kovács Béla-Kovács Kálmán-Pálinkás Tibor-Dr.Váradi Károly:
A topoSurf, PC-vezérelt 3D-s érdességmérő műszer

MŰSZAKI HORIZONT

Reményi Tibor:
Híranyag a "Hét krónikája" rovatunkhoz - ahogy tudósítónktól kaptuk

Kigyomláltuk

Új szolgáltatási iparág bontakozik ki a fejlett gazdaságú világban

KÖNYVISMERTETÉSEK

Könyvismertetések
Összeállította: Radnai RudolfA laprendszer készítője: UFE