Új lap - 1

Kémia

Szótárak, enciklopédiák

Nukleáris értelmező szótár (angol)
Biokémiai kislexikon
Gázjellemzők / Horánszky Beáta
Tudnivalók a vízről
Rácsméret – mikron átszámító táblázat
A száraz levegő átlagos összetétele
Ivóvíz minősítés fizikai és kémiai vizsgálat alapján (MSZ 450/1-1989)
Gázok biztonsági adatlapjai
Olajipari értelmező szótár
Oxidációs fokok
Tudományos folyóiratok Impakt Faktorai
A kapilláris elektroforézis elvi müködése
A lángspektrometria elvi müködése
Folyadék-fázisban történő elválasztás (fogalomtár, angol)
A víz (jellemzői, minősége, ipari vizek) – ELTE TTK Kémiai Techn. és Környezetkémiai TSZ
C1 kémia – ELTE TTK Kémiai Techn. és Környezetkémiai TSZ
Klímakamra kiválasztási szempontjai
Spektrokémiai módszerek áttekintése
Elemek jellemzői (angol adatbázis)
IUPAC-nómenklatúra (angol)
Vizes sav-bázis indikátorok tulajdonságai
IUMBM-nómenklatúra (angol)
Savak és bázisok pK értékei
Oldószerek tulajdonságai (All about Solvents) (angol adatbázis)
Periódusos rendszer
Vegyszerek, veszélyes anyagok kezelése
Elemek alapvető fizikai, kémiai tulajdonságai
Tiszta anyagok moláris termodinamikai tulajdonságai
Vízben oldott anyagok moláris termodinamikai tulajdonságai
Vízben oldott egyprotonos savak ionizációs állandói
Vízben oldott többprotonos savak ionizációs állandói
Gyengén oldódó sók oldhatósági szorzatai
Vízben oldott komplex ionok stabilitási állandói
Standard redukciós potenciálok vizes oldatban
Radioaktív izotópok felezési ideje
Gázfázisú egyensúlyi állandók