Skip to content
Új lap - 1

Keresés

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Hasznos adatok, segédletek

Adatátvitel

Az AS-interface
FireWire (IEEE1394) port és csatlakozója
Schemes - Elterjedt árnyékolatlan sodrott vezetékes bekötési sémák
RS-449 - RS-449 Interfész
V.24/RS-232 - RS-232 Interfész
PS/2 - PS/2 Monitor Interfész
PC Mono - PC Monochrome Monitor Interfész
RS-232 DB9 - PC Com Port - 232
PC color - PC color Monitor Interfész
Parallel – Printer - Párhuzamos interfész (Centronics típusú)

Adatbázisok

Fizikai állandók adatbázisa (angol/német)
The NIST Chemistry WebBook (angol)

Akusztika, zaj- és rezgés

Rezgésanalízis: elméleti alapok
Hangskálák
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet
Környezetünkben előforduló zajszintek
Hang terjedési sebessége különféle anyagokban
Hangsebesség hőmérséklet-függése levegőben
A hang érzékelése és mérése
A térbeli hallás
Akusztikai alapok. Hang, elektro-akusztikai átalakítók

Általános méréstechnika

Érzékelőkkel kapcsolatos fogalmak jelentése (német)
Mintavételezés és a mintavételezett jel rekonstrukciója
A normális és a standard normális eloszlások
A/D és D/A átalakítók felbontási jellemzői
A maximum likelihood becslésről
Mértékegység átváltások
Érzékelőkkel kapcsolatos fogalmak jelentése (angol)

Anyagvizsgálat

Néhány fém főbb tulajdonsága
Metal and Alloy Data Bank (angol adatbázis)
Keménység-érték átszámítás (angol)
Korrózió fogalomtár (angol adatbázis)
A Mohs-féle keménységi skála
Betonipari publikációk
Mechanikai mennyiségek
Szilárd anyagok sűrűség, olvadáspont és forráspont adatai
Szilárd anyagok rugalmassági jellemzői
Anyagok szilárdsági jellemzői

Audio, Hi-Fi, video

Audio kábelek, Power-R
ID3 Tag-ok MP3 fájlokban
Csatlakozó típusok az audio/video technikában
RGB csatlakozó bekötések
DLNA
DVD Glossary (angol)
A HDMI csatlakozás
TV antennarendszerek elemei
A CD játszók titkai
DVD fogalmak magyarázata

Automatizálás

Terepibusz-fogalom szótár

Biztonság

Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzat MAGYAR KÖZLÖNY 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez
REACH tudástár
Élelmiszerbiztonság irányítási rendszerek (ISO22000; HACCP)
Mi a veszélyes hulladék? Hulladék értelmező szótár
ROHS (Restriction on Hazardous Substances) előírások magyar szövege
IP védettségi fokozatok
A gázpalackok színjelöléséről
Sugáregészségügyi ismeretek
Őszintén és érthetően az élelmiszer adalékokról
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

Elektronika

Elektroncső-jelölések
Transzformátorok tervezése
Oszcilloszkópok (analóg és digitális) blokkvázlata
AWG, vezeték átmérő, vezeték keresztmetszet táblázat
IEC szabványos hálózati csatlakozó típusok
Kábel színkódok (a VDE 0293-308:2003-01 szabvány alapján)
Szünetmentes tápellátás (fogalmak)
Nyáklap vezeték-szélesség meghatározása
Kapacitás kódok (angol)
Anyagok dielektromos állandójának értéke

EMC

Elektromágneses zavarforrások
EMC követelményeknek megfelelő villám- és túlfeszültségvédelem

Energetika

Termográfia: elméleti alapok
Hő- és füstelvezetés szabályozása / Dr. Zoltán Ferenc
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
Energia audit rendelet (7/2006.V.24. TNM rendelet)
Hőelem jelleg-görbék polinomjai
Néhány anyag fajlagos hőkapacitása
Áramlástani szótár (magyar/angol/német)
Hőtani képletek, mértékegységek, mennyiségek
Platina ellenállás-hőmérők karakterisztikája
Telített vízgőz jellemzői (vízgőztábla)

  Különböző hőelemek termoelektromos feszültsége a hőmérséklet függvényében

B-típusú hőelem
E-típusú hőelem
J-típusú hőelem
K-típusú hőelem
N-típusú hőelem
R-típusú hőelem
S-típusú hőelem
T-típusú hőelem

Európai Unió

EU kronológia
EU lexikon
Fogalmak és kifejezések az európai integrációban
Fontosabb EU rövidítések
Az EU környezetpolitikájának változási irányai

Fényképezés, fotózás

JPEG vagy GIF
Szempontok digitális fényképezőgép kiválasztásához
Tippek digitális fotózáshoz
Digitális fotó fogalmak

Fizika

Anyagok szupravezetési tulajdonságai
Mesterséges rádioaktivitás
Dozimetria – sugárzásmérő eszközök
Ipari gázok jellemzői
Az ultrahangos tisztitás elve
Radionuklidok bomlási adatai
Ipari gázok biztonsági adatlapjai
A levegővel telített víz sűrűsége különböző hőmérsékleteken
Elemek atomtömege
Viszkozítás átszámító táblázat

HACCP

HACCP az élelmiszer-forgalmazásban
HACCP: alkalmazás, adminisztráció
Élelmiszerekkel, hulladékokkal és vegyszerekkel kapcsolatos, hatályos, hazai és EU jogszabályok

Hasznos tudnivalók

Adózási lexikon
Római számok táblázata
Mértékegységek – névadó tudósok
Nobel díjasok
Röviditések (általános)
Kalória táblázat
Időzónák
Napi energiaigény
Nemzetközi mérettáblázat (ruhák, cipők)
A nemzetközi kereskedelem fogalmai (DICTIONARY OF INTERNATIONAL TRADE TERMS)

Kémia

Gázjellemzők / Horánszky Beáta
Tudnivalók a vízről
Rácsméret – mikron átszámító táblázat
A száraz levegő átlagos összetétele
Ivóvíz minősítés fizikai és kémiai vizsgálat alapján (MSZ 450/1-1989)
Gázok biztonsági adatlapjai
Olajipari értelmező szótár
Oxidációs fokok
Tudományos folyóiratok Impakt Faktorai
A kapilláris elektroforézis elvi müködése

  Szótárak, enciklopédiák

Nukleáris értelmező szótár (angol)
Biokémiai kislexikon

Környezetvédelem

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2015 évi törvény az egészséges vízhez való hozzáférésről
Bevezetés az ISO 14001: 2015-hez
Légszennyező anyagok egészségkárosító hatásai
Légszennyező anyagok egészségkárosító hatásai II. táblázatos
ISO 14001
Ipari és vegyipari vízszennyezők
Víztisztítás fordított ozmózissal
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről (201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet)
Környezetvédelmi kislexikon

Metrológia

Nemzetközi metrológiai értelmező szótár (VIM) 3.
A Törvényes Metrológiai Értelmező Szótár (VIML) tervezetének magyar fordítása
A Metrológia magyar irodalma
A prefixumok (előtagok)
Klinikai laboratóriumok akkreditációs felkészülését támogató információforrások
Metrológiai fogalmak négynyelvű szótára

Minőségbiztosítás

Minőségellenőrzési szakkifejezések

Optika

RAL színkódok (Reichsausschuß für Lieferbedingungen)
RAL szinkód (6 nyelvű táblázat)
Szolároptikai fogalmak
A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) felépítése, működése
A fény és a fénymérés műszerei
Microscope Glossary (angol)
CCD kamerák
Felületi reflexió fajtái
A diffraktált fény intenzitás eloszlása
Szubtraktív színingerkeverés

Segédletek

Hagyományos, régi magyar űrmértékek
Hogyan készítsünk sikeres poszter prezentációt (angol)
Szélsebesség (Beaufort) -skála
Bibliai mértékegységek
Római mértékegységek
Ógörög mértékegységek
PHARE pályázati értelmező szótár
Az elektronikus kereskedelem fogalmai / Szabó László
Görög ABC
AWG (American Wire Gauge) adattáblázat

Szabványok

Villámvédelmi előírások, szabványok / A Dehn + Söhne szakirodalma
ISO 9001 és ISO 9000 fórumok (angol)
ISO Standards Glossary
Szabványvásárlás
DIN
MSZT – Magyar Szabványügyi Testület
ISO – International Organization for Standardization
A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS NEMZETKÖZI, EURÓPAI ÉS NEMZETI SZABVÁNYAI
A MUNKAVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK RENDSZERE
Építés- és méréstechnikai szabványok

Számítástechnika

Standard, mini és mikro USB csatlakozók bekötése
USB csatlakozók
Tintasugaras nyomtatók
Helyi hálózatokkal (LAN) kapcsolatos alapfogalmak
UPS változatok jellemzői
UPS (szünetmentes tápegység) fogalmak (angol)
VGA csatlakozó lábkiosztás
DOS parancsok
Biztonságos Windows használat
INTERNET ország kódok (ISO 3166)

Távközlés

Távközlési mérések/műszerek
Távközlési röviditések magyarázata
Az ISDN fogalma, ISDN kifejezések
Kérdések és válaszok az ISDN-ről
ADSL fogalmak
ADSL tájékoztató / forrás MATÁV (nagy fájl, lassan nyilik)
EDI fogalmak
VoIP technológia

Villamosság, világítás

A 2007-es villamos energia törvényről / Arató Csaba
Szigetelőanyagok termikus, mechanikai és elektromos tulajdonságai
Világítástechnikai alapismeretek - az összeállítás az ELI program keretében készült
Világítástechnikai lexikon - az ELI program keretében készült
Intelligens épületek
Villamosipari alapfogalmak
Az EIB busz
A 2007-es villamossági törvény módosítása - T/6136. számú törvényjavaslat

Virtuális műszer

ADC/DAC katalógusadatok értelmezése

Web humor

Dévényi Tibor: Dr. Ezésez Géza karrierje avagy Tudósok és rágcsálók
Móra Ferenc: A “mételyrendszer”
Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet (válogatás)
Viccek
Számítástechnikai (félre)értelmező szótár (angol)
(Félre)értelmező szótár (angol)
Szótár a Kandó főiskola falán